Atnaujintas 2006 vasario 17 d.
Nr.14
(1414)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Marijos žemė ar Europos patvorys?

Tarp Europos valstybių, perspausdinusių Danijos dienraščio „Jyllands-Posten“ karikatūras, vaizduojančias pranašą Mahometą, pasirodė ir Lietuva. Susilaukė ir atoveikio (kol kas raštiško).

Kas gyvena tikrųjų vertybių erdvėje, suvokia laisvės esmę ir niekad nesukels atoveikio, panašaus į kilusį musulmonų šalių protestą. Kas ganosi liberalizmo piktžolynuose, kam laisvė – ištvirkėlio rojus, pats save nubaudžia nuosavos lazdos kitu galu. Tokį vyksmą regime.

Labai apmaudu ir nesmagu, kad, išsivadavusi iš „brandaus socializmo“, į Europos Sąjungą įstojusi Lietuva, užuot parodžiusi kultūringą pavyzdį sukėlusioms musulmonų protestą valstybėms, pataikūniškai beždžioniauja. Apmaudu, kad Lietuvai viešai atstovauja demokratijos nuo demokratijos grimasos neskiriantys, liberaliojo užkrato paveikti, nelabojo apsėsti, vienas kito verti tomkai, valionys, pociai. Apmaudu, kad mūsų Prezidentas tyli. Ar tas imituojantis sprogmenį viskio buteliukas, paliktas prie Prezidentūros, nėra subtili užuomina Prezidentui, kad tylėti nevalia, kad reikia prabilti, jog Lietuva dar nėra tiek doroviškai smukusi, kaip tos kupinos pertekliaus Europos valstybės? Rimtesnių užuominų nereikėtų laukti...

Kita vertus, Lietuva praleidžia gerą progą parodyti Europai, atsisakiusiai į savo Konstituciją įrašyti savo krikščionišką kilmę, kad Lietuvos dar galutinai nesužlugdė bolševikinis siautulys, į ją dar neįsimetė liberalusis puvinys, kad Lietuva – tikrai Marijos žemės, o ne Europos patvorio vardo verta.

Algimantas Zolubas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija