Atnaujintas 2006 vasario 17 d.
Nr.14
(1414)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Šaknys – ne Kopenhagoje ar Teherane, o Lubiankoje

Petras KATINAS

Protestuotojai Pakistane degina
Danijos ir Norvegijos vėliavas
Reuters/Scanpix nuotrauka

Darosi keista, kai, atrodo, visas pasaulis jau pakankamai susipažinęs su Maskvos intrigomis bei ardomąja veikla visame pasaulyje, kilus musulmonų pasipiktinimui dėl jų pranašą Mahometą įžeidžiančių karikatūrų viename nedideliame Danijos laikraštyje, ėmė kaltinti ką tiktai nori, bet nepažvelgė į padėtį iš esmės. Kaltinami neatsakingi žurnalistai, JAV prezidentas Dž.Bušas dėl karo Irake, sionistai, pagaliau net laisvoji žiniasklaida, bet nenorima pastebėti ar specialiai užsimerkiama, kad visas šis siautėjimas gudriai diriguojamas iš vieno centro.

Iš to paties, iš kurio buvo organizuojami visokie „taikos šalininkų“ žygiai, žaliųjų akcijos, „pažangiųjų“ režimų ir teroristinių grupuočių apginklavimas pradedant Afrika, baigiant Pietų Amerika. O ką jau kalbėti apie Artimuosius Rytus. Musulmoniško katilo kurstymas buvo vienas iš svarbių sovietų KGB ir GRU projektų.

Ir štai dabar pradėta akcija, kuria siekiama sukiršinti Vakarų pasaulį su musulmoniškuoju ir laukti, kas iš to išeis. O gali išeiti. Pirmiausia išsigandę teroro išpuolių Vakarai gali dar labiau tapti priklausomi nuo Rusijos energetinių resursų. Taigi ir nuo jos vykdomos užsienio politikos. Be to, neatsitiktinai viena aršiausių radikaliųjų islamistų protesto demonstracijų vyko Londone. Kremliui aiškiai nepatinka Didžiosios Britanijos, kaip pagrindinės JAV sąjungininkės Europoje, politika. Be to, Maskva griežia dantį, kad Londonas atsisakė išduoti Rusijai vieną iš Čečėnijos laisvės kovotojų lyderių Achmedą Zakajevą. Anksčiau tą patį padarė ir Danija, dėl ko labai įsižeidė ne tik Rusijos prezidentas V.Putinas, bet ir specialiosios tarnybos. Todėl vertėtų atkreipti dėmesį į Vakarų spaudos puslapiuose pasirodžiusių buvusio Rusijos Federacijos saugumo tarnybos pareigūno Aleksandro Litvinenkos komentarus, kuriuose jis sudeda visus taškus ant „i“, dėl ko kilo šitas „karikatūrų karas“.

Pasak A.Litvinenkos, Danijos laikraščio „Jyllands-Posten“ redaktorius Flemingas Rosas, 2005 m. rugsėjo 3 d. išspausdinęs karikatūras, neva įžeidžiančias pranašą Mohamedą, puikiai žinojo, ką daro. Ir tuos piešinius išspausdino gavęs nurodymą iš Rusijos FST. Pasirodo, šis danų žurnalistas kurį laiką darbavosi Maskvoje ir savo straipsniuose, siunčiamuose į Danijos spaudą, šmeižė Čečėnijos laisvės kovotojus, neva net įkūrusius specialias koncentracijos stovyklas, kuriose buvo kalinami ir kankinami rusų kareiviai. Todėl A.Litvinenka net neabejoja, kad F.Rosas buvo KGB-FST žmogus. Ir, matyt, ne koks paprastas šnipas, nes yra vedęs rusę žmoną, kuri yra mylimiausia aukšto KGB generolo duktė. Negi KGB generolas galėjo patikėti ją nepatikimam ir, aišku, gerai iš anksto neapdorotam asmeniui?

Štai ką rašo buvęs FST darbuotojas A.Litvinenka: „Kai vyksta Europos šalių ambasadų ir kitų atstovybių pogromai, visiškai neatsitiktinai kitas KGB darbuotojas, vicepremjeras ir gynybos ministras Sergejus Ivanovas įspėja Vakarus dėl vis augančios pasaulyje terorizmo grėsmės, bet kartu kukliai nutyli Lubiankos vaidmenį, iš kurios pats atėjo į gynybos ministrus“. A.Litvinenka primena Vakarams, kad „visos didžiosios pasaulio tragedijos, pareikalavusios milijonų aukų ir neįsivaizduojamų kančių, paprastai prasidėdavo nuo tokių iš pirmo žingsnio „smulkių“ provokacijų, kokią surengė geriausias Rusijos čekistų draugas ir brangus jų žentas danų žurnalistas“.

Aišku, šie buvusio FST žvalgybininko vertinimai gali būti ir perdėti. Tokios nuomonės šalininkai aiškina, kad po Sovietų Sąjungos žlugimo Rusijos specialiųjų tarnybų šnipų ir rezidentų veikla sumažėjo ir jie jau nedaro tokios įtakos kaip Sovietų Sąjungos laikais. Tačiau tas nuosmukis buvo tik laikinas. Atėjus valdžion KGB kadriniam karininkui V.Putinui ir kitiems kagėbistams užėmus aukščiausius postus Kremliuje, o ypač kai į Rusijos biudžetą ėmė plūsti naftos doleriai, šnipų ir rezidentų įtaka vėl sustiprėjo. Todėl neseniai įtakingi Londono laikraščiai, remdamiesi britų žvalgybos informacija, ėmė skelbti pavojaus signalus apie ypač suaktyvėjusią Rusijos šnipų ir agentų veiklą Vakaruose ir visame pasaulyje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija