Atnaujintas 2006 kovo 8 d.
Nr.19
(1419)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Korupcija ir toliau gyvuos…

Benjaminas ŽULYS

Kyšininkavimas, valdininkų, pareigūnų, policininkų, kitų tarnybų darbuotojų papirkinėjimas įgavo plačius mastus ne vien kitose šalyse, bet ir pas mus. Tai yra korupcija, kuri jau oficialiai pripažinta, nemažai jos faktų pagarsinama žiniasklaidoje (dažniausiai – jos pačios iniciatyva), dar plačiau apie ją kalbama. Paprasti žmonės piktinasi, kad yra priversti duoti kyšius įvairaus lygio valdininkams, specialistams, nes kitaip jie nespręs ar vangiai spręs jų reikalus, teiks medicinos ar kitas paslaugas.

Apie korupciją, šią realią mūsų gyvenimo piktžolę, buvo kalbėta Kauno rajono savivaldybėje įvykusiame pokalbyje. Jame dalyvavo kai kurie rajono vadovai, seniūnijų seniūnai, kiti darbuotojai. Į pasitarimą atvyko šalies Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) viešųjų ryšių vyresnioji specialistė Aida Martinkonienė.

Dera prisiminti nesenus įvykius šioje savivaldybėje, susietus kaip tik su korupcija ir piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi. Prieš kurį laiką du dabar jau buvę savivaldybės darbuotojai – Kelių ir transporto skyriaus vedėjas Robertas Ramoška bei rajono Tarybos narys, mero patarėjas Vidmantas Spruogis – paėmė kyšius, kas buvo įrodyta. Vasario pabaigoje įvykusiame Kauno miesto apylinkės teisme R.Ramoška nuteistas trejiems metams laisvės atėmimo, o V.Spruogis – pustrečių metų, tiesa, bausmės vykdymas atidėtas trejų metų laikotarpiui. Taip pat nuspręsta iš nusikaltusiųjų konfiskuoti kyšiu įgytus pinigus – apie 20 tūkstančių litų ir trijų litrų viskio butelį. Be to, jiems atimta teisė penkerius metus dirbti valstybės institucijose.

Susitikime rajono savivaldybės Antikorupcinės komisijos pirmininkas Romualdas Povilaitis atkreipė dėmesį, kad šis seminaras surengtas savivaldybės iniciatyva ir nėra susietas su minėtais įvykiais. Tai esąs planinis prevencinis darbas, kuris yra būtinas kovojant su korupcijos apraiškomis. Tokie renginiai bus organizuojami ir ateityje. Žmones, ypač pareigūnus, seniūnus, būtina šviesti, auklėti, atskleisti korupcijos ypatumus ir jos pasekmes. Pavyzdžiui, ne visiems aišku, kas konkrečiai yra toji korupcija, kada kyšininkavimą laikyti tikru kyšininkavimu, o kada atsidėkojimą dovanėle kokiam nors pareigūnui, specialistui vertinti kaip padėką. Tiesa, kai kurie darbuotojai mano, kad prevencinės programos vykdymas esąs priekabių ieškojimas, noras surasti „ką nors tokio“, ką būtų galima pavadinti korupcija. O nieko panašaus nesą. Šios programos vykdymas – tai konkreti profilaktika, o ne gaudymas ir šaudymas“, – vaizdžiai patikino R.Povilaitis.

Beje, jam buvo prikišta, kad dirbąs neefektyviai, programa vykdoma vangiai. Bet komisijos vadovas priekaištus atmetė, sakydamas, kad viskas vyksta pagal planą. Į jį įeina ir švietimas, kurio sudėtinė dalis esąs ir šis susitikimas.

STT vyresnioji specialistė A.Martinkėnienė susirinkusiuosius paguodė, kad, jos žiniomis, Kauno rajono savivaldybėje korupcija nėra labai įsišaknijusi, esama ir blogesnių pavyzdžių. Rajono specialistai ne kartą konsultavęsi su jų tarnyba, savivaldybė einanti teisingu keliu. O mažesnių ir didesnių problemų yra kiekvienoje savivaldybėje. Ne paslaptis, kad, kaip parodė ir tyrimai, korumpuoti ne vien politikai, bet ir muitininkai, medikai, policininkai, kiti specialistai. Tad atrodo, kad kone kur žengsi žingsnį, ten aptiksi arba pats susidursi su kyšininkavimu, papirkinėjimu. Tai negailestingai graužia valstybės organizmą, sekina žmonių nervus, sveikatą ir, žinoma, tuština jų pinigines. Viešnia tiesiai pasakė, kad absurdiškai ir net juokingai skamba kai kurių politikų pažadai (ypač prieš vienokius ar kitokius rinkimus) panaikinti korupciją. STT specialistė ją palygino su prostitucija, kuri veikia visur ir kurios panaikinti neįmanoma. Esą korupciją galima tik sumažinti. Beje, prieš kurį laiką susitikime su Kauno zonos žurnalistais taip pat iš Vilniaus atvykę specialistai irgi nemažai kalbėjo apie korupciją. Tik jie sakė, kad korupciją reikia reguliuoti, bet nepaaiškino, kokiais metodais. Bet jau vien tai, kad šalyje veikia nemažai antikorupcinių komisijų, byloja, jog korupcija kelia rimtą šalies vadovybės susirūpinimą. Vėliau kai kurie seminaro dalyviai, tarpusavyje besišnekučiuodami, samprotavo, kad nežinia, kiek iš to rūpesčio bus naudos. Be to, ir bausmės už įrodytą korupciją esančios per mažos. Štai kad ir R.Ramoškos bei V.Spruogio pavyzdys – abu jie išvengė realaus laisvės atėmimo.

A.Martinkėnienė papasakojo vieną kitą kone pikantišką istoriją apie korupcijos atsiradimą pasaulyje. Pasirodo, pirmieji korumpuoti žmonės buvę... Adomas ir Ieva – mat kaip tik ši moteris papirkusi Adomą obuoliu nuo uždrausto medžio... Tai štai kas tikrieji korupcijos kaltininkai, juokavo susirinkusieji.

STT specialistė sakė, kad Tarnyba tokių seminarų rengia nemažai, tad ir ateityje jų dar bus.

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija