Atnaujintas 2006 kovo 8 d.
Nr.19
(1419)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Ar atgis Kauno Šv.Jurgio bažnyčios šlovė?

Iniciatyvinės grupės nariai
(iš kairės): dr. Antanas Adomėnas,
architektė Asta Prikockienė,
kun. Andrius Dobrovolskas,
OFM, Kristina Lapinskienė
ir Kazimieras Kuzminskas

Sovietmečiu prie žymesnių bažnyčių valdžia kaip pasityčiojimą pritvirtino ketaus lentas, jog tai „architektūrinis paminklas, saugomas valstybės“. O iš tiesų jokio saugojimo nebuvo. Viskas iro, dūlėjo, o remonto jokio nebuvo, kol pagaliau metalo vagišiai daug kur tas lentas nugvelbė ir pardavė metalo supirkėjams. Taip atsitiko ir su Šv.Jurgio bažnyčia Kauno senamiestyje, kuri iro dėl priežiūros stokos, nepagarbos kultūros paveldui, nuo lietaus, politinių skersvėjų. Pokariu Kaune, Šv.Jurgio ir Šv. Mikalojaus bažnyčiose bei buvusioje žydų sinagogoje (buv. Italijos g., dabar A.Mackevičiaus g.) buvo sandėliuojamos inteligentijos unikalios knygos, enciklopedijos, net foliantai. Atseit buržuazijos „niekalas“. O patys tų unikalių daiktų savininkai buvo ištremti į Sibirą. Daugelis šių knygų savininkų nesugrįžo iš šių tremčių...

1471 metais Kauno maršalka ir Gardino kaštelionas S.Sendzivojevičius dovanojo Bernardinų vienuolynui sklypą. Po 1492 metų pradėta statyti mūrinę Šv. Jurgio bažnyčią ir vienuolyną. Abu pastatai užbaigti apie 1502 metus. Statybą organizavo gvardijonas P.Almanas. Labai dažnai šią bažnyčią niokojo gaisrai. Sudegė daug unikalių paveikslų, nukentėjo vitražas, altoriai. Tai buvo viena puošniausių bažnyčių ne tik Kaune, bet ir Lietuvoje. Daug kartų ji buvo atstatinėjama, remontuojama, o sovietmečiu buvo paversta Sveikatos apsaugos ministerijos sandėliu... Pagaliau prieš keletą metų su visuomenės pagalba išvalius Šv. Jurgio bažnyčios vidų – pritaikyta Tarptautinio Pažaislio muzikos festivalio dalyvių koncertams, taip atkreipiant visuomenės dėmesį į šio architektūros paminklo apgailėtiną būklę.

Šiemet suburta iniciatyvinė grupė Šv. Jurgio bažnyčios atstatymo darbams vykdyti. Šios grupės nariai – dr. Antanas Adomėnas (vadovas), kun. Andrius Dobrovolskas, OFM (vadovo pavaduotojas), Kristina Lapinskienė (komiteto koordinatorė), Kazimieras Kuzminskas (Kauno vicemeras), architektė Asta Prikockienė, menotyrininkė dr. doc. Laima Šimkūnaitė ir kiti – susirinko į posėdį numatyti neatidėliotinus darbus, kuriuos pirmiausia reikia atlikti.

Architektė A.Prikockienė įvardijo pačius svarbiausius darbus: stogo, lietvamzdžių, langų, durų sutvarkymas, ir tik po to vidaus darbai – centrinio altoriaus atstatymas. Kalbėta ir apie bažnyčios pamatų hidroizoliacijos problemą. Tai tik patys pirmieji ir svarbiausi darbai, kad bažnyčios pastatas neirtų. Labai aktualus ir lėšų šiems darbams skyrimo klausimas. Laukia labai ilgas ir kruopštus darbas – grąžinti Šv.Jurgio bažnyčiai buvusią šlovę.

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija