Atnaujintas 2006 kovo 10 d.
Nr.20
(1420)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Spaudos laisve prisidengus

Mes dažnai mėgstame kalbėti ir rašyti apie laisvę, demokratiją. Iš tiesų džiugu, kai galime laisvai reikšti savo mintis, kai niekas mūsų nepersekioja. Bet ar žodžio bei spaudos laisvė duota tik tam, kad galėtume, niekieno nevaržomi, tyčiotis iš religinių, tautinių simbolių, žeminti žmogų, trypti jo orumą? Po laisvės priedanga visame pasaulyje žmonės padaro daug negerų darbų. Pavyzdžiui, Danijos dienraštis, išspausdinęs pranašo Mahometo karikatūras. Gal ir nebūtų kilusi tokia reakcija musulmoniškose šalyse, jeigu tų karikatūrų neperspausdintų kitos Europos šalys. Europos Sąjunga savo Konstitucijoje ignoravo krikščionybės paveldą, teisindamasi tuo, jog tai gali įžeisti kitas religijas išpažįstančias šios Sąjungos nares. Kokia veidmainystė! Kodėl ta pati Europos Sąjunga tylėjo, kai pirmą kartą Danijoje buvo išspausdintos musulmonus įžeidžiančios karikatūros? Nejaugi nežinomos tautų tradicijos, mentalitetas?

Išplitus islamistų išpuoliams po visą pasaulį, savotiškai „pasižymėjo“ ir Lietuva. Tiksliau pasakius, „garsaus“ V.Tomkaus vadovaujama „Respublika“ perspausdino minėtas karikatūras. Susidaro įspūdis, jog V.Tomkus taip ir laukia progos ką nors įžeisti, sukelti sumaištį, pridaryti nemalonumų net valstybei (Iranas jau pateikė notą). Jis ne kartą įžeidinėjo žydus, tyčiojosi iš gėjų. Kažkodėl į šio žmogaus „išdaigas“ niekas nekreipia dėmesio. Kodėl jam leidžiama šaipytis iš religijos, niekinti tautiškumą, žeminti žmogų? Juk visa tai draudžia mūsų Konstitucija. Ar ne laikas susirūpinti ir teisėsaugai „Respublikos“ laikraščiu ir jo savininku?

Keistai atrodo diskusija šiuo klausimu televizijoje ir radijuje: aptarinėjamos pasekmės, bet priežastys nutylimos, ginama žodžio laisvė, saviraiška, o patyčios iš religinių simbolių užmirštos.

Katalikų Bažnyčia, kaip visada, taip ir šiuo atveju griežtai pasisakė prieš islamistų agresijos išpuolius, tačiau netoleravo laikraščių, kurie spausdino pranašo Mahometo karikatūras. Tai pavyzdys mums visiems.

Ona BEINORYTĖ

Klaipėda

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija