Atnaujintas 2006 kovo 24 d.
Nr.23
(1423)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Aukštosios Panemunės dabartis
istorijos fone

Vyskupo Justino Staugaičio (1866-1943), valstybininko, diplomato atminimui ir Lietuvos bažnytinės provincijos 80-mečiui

Irena PETRAITIENĖ

Istorinė šimtametė Aukštosios
Panemunės klebonija
keliasi naujam gyvenimui

Marijos giesmės melodiją vinguriuojantys Švč. M. Marijos Vardo bažnyčios varpai Aukštąją Panemunę rytais žadina aukščiau pakelti mintį, o saulėlydžiui artėjant primena, jog laikas sukalbėti Vakarinę. Ir taip kasdien bažnyčios klebono kan. Deimanto Brogio iniciatyva įrengti modernūs elektroniniai varpai panemuniškius kviečia Dievop. Šis prasmingas, kasdienybe tapęs momentas yra ne tik giluminis ryšys su Bažnyčios ir tautos tradicija, bet ir akivaizdus liudijimas, kaip ji gali būti išradingai puoselėjama ir tęsiama moderniame amžiuje.


Biržų parapijos švietėjas

Lietuviškos spaudos draudimas (1864-1904) – gili žaizda Lietuvos istorijoje. Šis draudimas palietė lietuvių tikybinius jausmus. P.Ruseckas rašė, kad kova su spaudos draudimu ir prievarta brukama stačiatikybe pirmiausia buvo tikybinio pobūdžio(!).


Neišblėsta iš atminties

Anykščių rajono Svėdasų parapijos tikintieji gerbia ir saugo buvusio savo ganytojo kun. Igno Šaučiūno šviesų atminimą. Praėjusių metų gruodžio mėnesį šv. Mišių auka Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje ilgametis šios bažnyčios klebonas buvo prisimintas jo 100-ojo gimtadienio proga, nepamiršti kilnūs jo darbai. Tradiciškai šio kunigo atminimas vis minimas gruodžio mėnesį (gimė šio mėnesio 16-ąją), taip pat ir kovo 8-ąją. Būtent tą dieną 1991-aisiais užgeso 86-erių metų garbės klebono jubiliato kun. I.Šaučiūno gyvybė.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija