Atnaujintas 2006 kovo 24 d.
Nr.23
(1423)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kaišiadorių vyskupijoje

Kaišiadorių dekanate

Vyskupą pagerbė savivaldybių merai

Kaišiadorių vyskupas Juozapas
Matulaitis (trečias iš dešinės)
ir jį pasveikinti atvykę savivaldybių
merai (iš kairės): Širvintų rajono –
Vytas Šimonėlis, Kaišiadorių rajono –
Romualdas Urmilevičius,
Prienų rajono – Antanas Gustaitis,
Alytaus rajono – Monika Ražanauskienė,
Alytaus miesto – Vytautas Kirkliauskas,
Varėnos rajono – Vidas Mikalauskas

KAIŠIADORYS. Sekmadienį, kovo 19-ąją, šeši rajono savivaldybių, kurių teritorijoje yra Kaišiadorių vyskupijai priklausančios parapijos, merai aplankė ir 70 metų jubiliejaus bei vardo dienos proga pasveikino Kaišiadorių vyskupą Juozapą Matulaitį. Atvyko Alytaus, Kaišiadorių, Varėnos, Prienų, Širvintų rajonų savivaldybių merai Monika Ražanauskienė, Romualdas Urmilevičius, Vidas Mikalauskas, Antanas Gustaitis, Vytas Šimonėlis, taip pat Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Kirkliauskas.

Savivaldybių vadovai dalyvavo šv. Mišiose, kuriose buvo meldžiamasi už jubiliatą, Kaišiadorių vyskupijos parapijas ir jų šeimas. Šv.Mišias koncelebravo vyskupas J.Matulaitis ir vyskupijos kunigai.

Varėnos rajono savivaldybės meras V.Mikalauskas vyskupui padovanojo Panočių kaime gyvenančios tautodailininkės Saulės Lazaravičienės austą juostą ir surištą verbą bei gamtininko Eugenijaus Drobelio knygą „Čepkeliai“.

Alytaus rajono savivaldybės merė M. Ražanauskienė vyskupui padovanojo didelį naminės duonos kepalą, o Širvintų rajono savivaldybės meras V.Šimonėlis – paveikslą, kiti merai – suvenyrus, gėlių.

Rūta AVERKIENĖ

Irenos MIKALAUSKIENĖS nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija