Atnaujintas 2006 kovo 24 d.
Nr.23
(1423)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Nauji kardinolai iš Rytų Europos

Mindaugas BUIKA

Kardinolas
Francas Rodė, CM

Tarp penkiolikos kardinolų, kuriuos šiandien, penktadienį, kovo 24 dieną, Romoje vykstančioje konsistorijoje inauguruoja popiežius Benediktas XVI, du naujieji Kardinolų kolegijos nariai atstovauja Rytų Europai. Šių hierarchų gyvenimą ir sielovadinę veiklą vienaip ar kitaip veikė tame regione po Antrojo pasaulinio karo kelis dešimtmečius viešpatavęs totalitarinis komunistų režimas bei kiti nelengvi išbandymai Bažnyčiai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija