Atnaujintas 2006 kovo 24 d.
Nr.23
(1423)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Minskas kunkuliuoja

Petras KATINAS

Moteris tik paslėpusi po paltu
galėjo pranešti pro saugumo
pareigūnus šiltus rūbus
šąlantiems protestuotojams

Baltarusijos sostinėje tebevyksta protesto mitingai ir demonstracijos prieš prezidento rinkimų rezultatų suklastojimą. Naktimis opozicijos šalininkai, daugiausia jauni žmonės, budi centrinėje Spalio aikštėje. Jie jau nebebijo daugybės milicininkų, omonininkų ir specialiosios paskirties karinių dalinių, kurie sukoncentruoti Minsko gatvėse ir miesto prieigose. Kol kas masinių represijų dar nesiimama (bent iki trečiadienio vakaro to nebuvo). Tačiau milicininkai, nedrįsdami pulti demonstrantų, susitelkusių aikštėje, gaudo atskirus opozicijos atstovus gatvėse ir įsiveržia į jų butus. Kandidato į prezidentus Aleksandro Milinkievičiaus štabo nariai paskelbė, kad naktį į antradienį buvo areštuota daugiau kaip 60 žmonių. Tiek jų jau nuteista 10-15 parų arešto. Tarp areštuotojų buvo ir vienas Lenkijos seimo narys. Apskritai Lenkijos reakcija į įvykius Baltarusijoje labai griežta ir principinga.


Vienų keikiamas, kitų šlovinamas

Petras KATINAS

Pirmasis ir paskutinis SSRS
prezidentas Michailas Gorbačiovas

Paskutinis SSKP centro komiteto gensekas ir pirmas bei paskutinis SSRS prezidentas Michailas Gorbačiovas savo 75-mečio jubiliejų sutiko būdamas geros sveikatos ir, kaip teigiama, pakilios dvasinės būklės. Jis, kaip ir prieš keliolika metų, Vakaruose tebėra beveik kultinė figūra. Vakarų sostinėse, universitetuose, politikų susibūrimuose M.Gorbačiovas reguliariai skaito paskaitas, dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose forumuose. Tuo tarpu Rusijoje jo tėvynainiai, bent jau jų dauguma, vertina „perestrojkos“ sumanytoją gana neigiamai. Jis kaltinamas sugriovęs visus sovietinės epochos laimėjimus, kapituliacija Vakarams ir t.t. Tačiau, nepaisant įvairiausių buvusio SSRS prezidento vertinimų, vienas dalykas absoliučiai aiškus: Gorbačiovo vardas jau įrašytas ne tik į Rusijos, bet ir į pasaulio istoriją.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija