Atnaujintas 2006 kovo 24 d.
Nr.23
(1423)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Raukime blogybių šaknis

Liūdna ir neramu nepriklausomoje Lietuvoje, laisvė nesuteikia žmonėms džiaugsmo, kelia daugybę rūpesčių… „XXI amžiaus“ (2006 02 10, Nr. 12) priede „Žvilgsniai“ straipsnyje „Narkomanijos žaizdos visuomenėje“ žurnalistas Benjaminas Žulys rašo: „Ką daryti, kad šis blogis nesiplėstų, nesukeltų problemų?.. Pirmiausia – stabdyti“. Ne paslaptis, kad į mūsų visuomenę braunasi ne vien alkoholis, bet ir narkotikai. Alkoholis svaigina protą, aptemdo smegenis, išvysto, ypač jauname amžiuje, priklausomybę alkoholiui ir narkotikams, iš kurių išsikapstyti jau beveik neįmanoma. B.Žulys toliau rašo: „Apie tai reikia kalbėti, visuomenę šviesti, ieškoti išeičių. Reikia pasakyti, kad mūsų šalies Vyriausybė šiai problemai skiria vis daugiau dėmesio. Šioje veikloje aktyviai dalyvauja medicinos įstaigos, policija, švietimo organizacijos, savivaldybių tarybos, taip pat – žiniasklaida…“


Ar Holivudo filmai „nekalti“?

Per „Marijos radiją“ girdėjau P.Subačiaus paskaitą apie katalikiškos šeimos išsaugojimą. Labai gaila, bet pranešėjas teigė, jog Holivudo filmai visai „nekalti“. Netiesa! Tai matome gyvenime: drąsa – tai grubumas, žiaurumas. Būk stiprus, gražus, žudyk ir didžiuokis! Nežiūriu filmų, bet iš anotacijų susidarau vaizdą. Specialiai perverčiau programas ir štai pavyzdžiai: „Galutinis tikslas“ (sėkmingas siaubo trileris – JAV), „Kitas pasaulis. Evoliucija“ (vampyrai, meilės scenos – JAV), „Sugundytas“ (JAV), „Emilės Rouz egzorcizmas“ (siaubo – JAV), „Vaiko namai“ (siaubo – JAV), „Aspeno ekstremalai“ (narkotikų prekeiviai – JAV), „Ištesėtas pažadas“ (pedofilai – JAV), „Raudonasis drakonas“ (siaubo – JAV), „Tobula žmogžudystė“ (JAV).


Vaikystės ir jaunystės prisiminimai

Prieškario Lietuvoje vyskupai būdavo
aktyvūs visuomeninėje ir patriotinėje
veikloje. Nuotraukoje: arkivyskupas
Mečislovas Reinys (viduryje)
su Lietuvos katalikiškojo jaunimo
sąjungos „Pavasaris“ Daugailių
kuopos nariais 1928 metais

Mintimis sugrįžtu, anot senolių, į smetoniškąją Lietuvą. Trijų kelių kryžkelėje į rytus – Ukmergė, į vakarus – Kėdainiai, o į pietus už 12 kilometrų – Vepriai. Čia stovėjo trys Deltuvos pradinės mokyklos. Vienoje iš jų buvo viena klasė. Už sienos gyveno mūsų šeima. Šioje vietoje dabar stovi naujas mokyklos pastatas. Kita medinė mokykla kažko vis laukia užkaltais langais.


Reikia daugiau dėmesio „Kregždutei“

Girdėjau, močiutei, gyvenančiai kaime, užprenumeravo „Kregždutę“. Močiutė turi dvi darželinukes vaikaites. Pamačiusios laikraštėlį labai apsidžiaugė, abiem jis patiko. Padalijo pusiau. Vėliau, kai jau turėdavo du „Kregždutės“ numerius, juos parodydavo ir padalydavo. Kiek džiaugsmo, krykštavimo!.. Prašo močiutę paskaityti apie Dievulį, kitus skaitymėlius, paaiškinti piešinius...


Atsipeikėkime

Korane rašoma, kad Kristus yra didžiausias iš pranašų, Dievo dvasia, Dievo dorybė, Dievo įkvėpimas, tikroji Dievo siela, Žodis, Dievui įkvėpus, gimęs iš amžinosios Mergelės, ir dėl žmonių piktadarysčių Jis patyrė tokį vargą ir nelaimes.


Ar TV laidų vedėja pritrūko meilės istorijų?

Jaukią sekmadienio popietę išsiviriau mėtų arbatos. Su medum. Įpyliau į du puodelius – sau ir sūnui. Nedažnos tos akimirkos, kai lieki dviese su beveik jau keturiolikmečiu savo vaiku, kai gali pakalbėti apie gyvenimą – jo stebuklingumą ir paslaptis. Kaip gyventi, kad tos paslaptys taptų atviros ir galėtum siekti Rojaus čia – žemėje? Sudėtingi tie pokalbiai, bet turtinantys, auginantys mus abu – motiną ir sūnų...

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija