Atnaujintas 2006 kovo 24 d.
Nr.23
(1423)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Reikia daugiau dėmesio „Kregždutei“

Girdėjau, močiutei, gyvenančiai kaime, užprenumeravo „Kregždutę“. Močiutė turi dvi darželinukes vaikaites. Pamačiusios laikraštėlį labai apsidžiaugė, abiem jis patiko. Padalijo pusiau. Vėliau, kai jau turėdavo du „Kregždutės“ numerius, juos parodydavo ir padalydavo. Kiek džiaugsmo, krykštavimo!.. Prašo močiutę paskaityti apie Dievulį, kitus skaitymėlius, paaiškinti piešinius...

Taigi net darželinukėms patiko „Kregždutė“. O kodėl mokiniai mažokai prenumeruoja ją? „Kregždutės“ prenumerata turėtų pasirūpinti tikybos mokytojai, tėvai, seneliai. Negi jie nesupranta, kad „Kregždutė“ yra gera periodinė spauda, nes nuo mažens formuoja naują žmogų, Lietuvos ateitį? Ji tinka ne tik vaikams, bet ir visokio amžiaus žmonėms. „Kregždutė“ moko religingumo, doros, patriotizmo, darbštumo, skatina būti doros, laisvos, tikinčios Lietuvos piliečiu. Gaila, jog ne visi tai supranta, mažai remia laikraštėlio leidimą.

Perfrazavus žinomą posakį, galima pasakyti: „Pasakyk, kokią spaudą skaitai, pasakysiu, koks tu žmogus“. Tai tiesa. Brukdami tik „prestižinę“ spaudą, nieko gero nesulauksime iš jaunosios kartos. O „Kregždutė“ yra būsimos laisvos, doros Lietuvos žmonių kūrėja. Kokį išugdysime būsimą Lietuvos pilietį, tokia bus ir Lietuva. O tai labai svarbu. Todėl derėtų „Kregždutę“ prenumeruoti ir skaityti visiems Lietuvos žmonėms, kad būtume tikintys, patriotai, dori, laisvi, vieningi, darbštūs. Joje yra nuotraukų, piešinių, maldelių, poezijos, kryžiažodžių, šaradų, juokučių, įdomių pasakojimų iš Lietuvos, pasaulio. Jei mums rūpi jaunosios kartos ugdymas, graži Lietuvos ateitis, prenumeruokime ir skaitykime „Kregždutę“. Laimėsite jūs ir Lietuva...

Vincas STEPONAVIČIUS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija