Atnaujintas 2006 kovo 24 d.
Nr.23
(1423)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Atsipeikėkime

Korane rašoma, kad Kristus yra didžiausias iš pranašų, Dievo dvasia, Dievo dorybė, Dievo įkvėpimas, tikroji Dievo siela, Žodis, Dievui įkvėpus, gimęs iš amžinosios Mergelės, ir dėl žmonių piktadarysčių Jis patyrė tokį vargą ir nelaimes.

Vadinasi, kas niekina pranašą Mahometą, tas niekina Jėzų. Ir ne tik. Kokia yra didžioji viltis? Pagal šėtoną, tai keturių rūšių tabako rūkymas. Toks reklaminis stendas beveik metus puikavosi greta pagrindinio mūsų šalies „altoriaus“ ne siautėjant ateizmui, o atkūrus nepriklausomybę. Ar gali būti didesnis pasityčiojimas iš šv. Valentino, kai meile laikomas paleistuvavimas? O gal sulauksime vyskupo M.Valančiaus degtinės? Pagarbos verti ir gyvūnai. Stumbro vardu pavadinta degtinė, vilko – alus... Bet tauta tegali atsigauti ne priimdama mokslą, nors jis būtų ir labai aukštas, bet augdama doroj, rašė ir Vydūnas (žr. Raštai, I t., 1990. P. 203). Tad kelią blaivybei, kelią valančiukams!

Alfredas ČIUČIURKA

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija