Atnaujintas 2006 kovo 24 d.
Nr.23
(1423)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Valstybės apgaudinėjimo byla

Šį kartą ne apie diplomą, kurio nėra, o apie atlyginimus vokeliuose. Atsirado drąsi moteris, kuri pasakė, kad karalius nuogas, tai yra, kad kunigaikštis sukčiauja, jo įmonės apgaudinėja valstybę ir darbininkus, o iš darbininkų skriaudos ir nusuktų mokesčių susikraunami milijonai leidžia kartais nupirkti tiems patiems darbininkams ledų, nelyginti mažvaikiams.

Įmonių savininkas („tik akcininkas“) viešai parodė, kad puikiai žino apie savo verslo metodus ir padėtį („o jūs neimkit tų vokelių“). O jeigu imate, tai „nueikite į Mokesčių inspekciją ir sumokėkite valstybei mokesčius“ už nesąžiningą darbdavį. Duonos mažiau nusipirksite, bet „pensijos nenukentės“, o gudraus pono kišenė toliau pasikraus, kaip ir visą laiką. Beje, ką tik prisipažinęs, dabar jau meluoja „nesąs informuotas“ apie Krekenavos vokelius. Prieš pusmetį žadėjo tuoj pat atvežti diplomą iš Kėdainių – ligi šiol veža.

Naujas dalykas, kad valstybės apgaudinėtojas pamėgino gauti teisinių privilegijų iš savo tautybės. Ruso liesti negalima, nes jis jau šaukia esąs doras verslininkas, kurį Lietuva persekioja tautybės pagrindu. Čia tikrai liepto galas.

Gražus naujas dalykas – darbininkės drąsa. Ji verta didelės moralinės paramos plačiai Lietuvoje. Gal taip rastųsi vis daugiau vadavimosi iš baimės, vėl brėkštančio visuomenės atgimimo pradžia.

Vytautas Landsbergis,
Europos Parlamento narys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija