Atnaujintas 2006 kovo 24 d.
Nr.23
(1423)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Nesitaikstykime su garbių Lietuvos žmonių įžeidinėjimais

KREIPIMASIS į visus geros valios Lietuvos žmones

Malonu sužinoti, kad Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja (ETPA) neseniai priėmė komunistų nusikaltimus smerkiantį dokumentą. Šis dokumentas turi tapti skatinančiu veiksniu surengti Tarptautinį komunizmo nusikaltimų teismą ir užpildyti Niurnbergo teismo sprendimuose padarytą tyčinę komunizmo nusikaltimų vertinimo spragą. Nors jau yra aišku, kad Lietuvoje šešioliktąsias atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metines kolaborantai šventė atsigavę, "prichvatizavę" Lietuvoje sukurtas gėrybes, užkariavę valstybės valdymą ir nesivaržydami spjaudantys į tautos veidą. "Istatymiškai" naudodamiesi pasisavintu tautos turtu, Lietuvos gatvėmis laisvai vaikšto visokie ivanovai, petrovai, borisovai, uspaskichai ir kiti, viešai šmeižiantys Lietuvos Respublikos Prezidentą, Vyriausybę ir visą mūsų tautą.

Žiūrėdami televiziją ir klausydamiesi radijo, Lietuvos žmonės gauna daug informacijos apie visiems žinomą pilietį Viktorą Uspaskichą, kuris į valdžią atėjo kaip "savas vaikinas" ir iki šiol puikiai reiškiasi ir niekada nepamiršta vos prasižiojęs užsipulti konservatorių ir visos opozicijos. Jeigu ne opozicija ir žiniasklaida, kaip būtų lengva V.Uspaskichui ir jo koalicijai vairuoti Lietuvos laivą! Matyt, labiausiai piktina tai, kad konservatoriai nuolat jam ir kitiems primena apie tai, jog Rusija iki šiol nenori atsisakyti savo pretenzijų į Baltijos šalis. Šiuo metu V.Uspaskichas, neužimdamas jokio valstybės posto ir neturėdamas oficialių pareigų, tiek suįžūlėjo, kad viešai pradėjo mokyti, ką Prezidentas turi daryti, o ko ne. Tai jau politinis chuliganizmas ir nihilizmas. Tačiau, pajutęs pinigų srautą iš ES lėšų, užsinorėjo savarankiškai juos skirstyti be Finansų ministerijos kontrolės. Gerai, kad Prezidentas ir Vyriausybės vadovas nepasidavė jo provokacijai. Nepaisant to, jis nuolat dalyvauja svarbiuose susitikimuose su valstybės ir Vyriausybės vadovais, kurių metu elgiasi nekultūringai ir net įžūliai. Savo pasisakymuose stengiasi sumenkinti Lietuvos žmonių išrinktąjį Respublikos Prezidentą, tuo kartu žemindamas jį kaip žmogų ir valstybės vadovą. Šitaip elgdamasis Uspaskichas nori įrodyti savo, kaip politiko, pranašumą grynai savanaudiškais tikslais, nes kitaip to padaryti jis nesugeba. Paprasti Lietuvos žmonės tai supranta kaip valstybingumo griovimą iš vidaus ir visomis išgalėmis privalo tam priešintis.

Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių bendrija kreipiasi į visuomenines organizacijas, visus geros valios ir sąmoningus Lietuvos žmones niekada nesitaikstyti su mažaraščio kolaboranto įžūlybėmis: atvirais žinomų, garbių Lietuvos žmonių įžeidinėjimais ir mėginimais iš vidaus silpninti valstybingumo pagrindus. Visais įmanomais būdais mes privalome apie tai kalbėti, griežtai pasisakyti prieš mums šventų laisvės idealų ir Nepriklausomos Valstybės įtvirtinimo siekių niekinimą.

Priimta Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių bendrijos konferencijoje

Vilniaus politiniai kaliniai ir tremtiniai metinės konferencijos metu išreiškė pasipiktinimą Darbo partijos pirmininko p. V.Uspaskicho kenkėjiška veikla mūsų šaliai. Konferencijos metu, dalyvaujant per 300 bendrijos narių, buvo renkamos lėšos po vieną centą V.Uspaskichui diplomo autentiškumui nustatyti arba bilietui į gimtinę grįžti. Akcijos metu surinkta 466 ct (keturi šimtai šešiasdešimt šeši centai).

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija