Atnaujintas 2006 kovo 24 d.
Nr.23
(1423)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Popiežiaus palaiminimas gargždiškei

Virginija LAPIENĖ

Kazimiera Sipienė po apdovanojimo
su Gargždų parapijos klebonu
kan. Jonu Paulausku (dešinėje),
kunigais Antanu Pryšmantu
ir Virginijumi Būta bei ateitininkais

Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, dienos išvakarėse gargždiškei Kazimierai Sipienei suteiktas popiežiaus Benedikto XVI ypatingas apaštalinis palaiminimas. Ši tikybos mokytoja 15 metų gargždiškius moksleivius moko tikėjimo tiesų, be to, savo laisvalaikį aukoja vadovaudama Gargždų ateitininkų kuopai, skatindama jaunimą aktyviai kūrybiškai veiklai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija