Atnaujintas 2006 kovo 24 d.
Nr.23
(1423)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Popiežiaus palaiminimas gargždiškei

Virginija LAPIENĖ

Kazimiera Sipienė po apdovanojimo
su Gargždų parapijos klebonu
kan. Jonu Paulausku (dešinėje),
kunigais Antanu Pryšmantu
ir Virginijumi Būta bei ateitininkais

Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, dienos išvakarėse gargždiškei Kazimierai Sipienei suteiktas popiežiaus Benedikto XVI ypatingas apaštalinis palaiminimas. Ši tikybos mokytoja 15 metų gargždiškius moksleivius moko tikėjimo tiesų, be to, savo laisvalaikį aukoja vadovaudama Gargždų ateitininkų kuopai, skatindama jaunimą aktyviai kūrybiškai veiklai.

K.Sipienė prisipažino, kad jai suteiktas popiežiaus Benedikto XVI ypatingas apaštalinis palaiminimas labai nustebino.

Raštas, kurį tikybos mokytojai ir ateitininkų kuopos globėjai įteikė Gargždų parapijos klebonas kan. J.Paulauskas, dabar kabo ateitininkų kambaryje ant sienos. „Manau, šis apaštalinis palaiminimas priklauso ne tik man, bet ir ateitininkams“, – šypsojosi K.Sipienė.

Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijos ateitininkų veikla prasidėjo beveik prieš 15 metų. „Gargždų moksleivius pradėjusi mokyti tikėjimo tiesų, supratau, kad reikia įkurti jaunimo organizaciją“, – pasakojo K.Sipienė. Dabar šioje katalikiškoje besimokančio ir studijas baigusio jaunimo organizacijoje dalyvauja apie 30 narių iš Gargždų vidurinių mokyklų ir gimnazijos.

Ateitininkų veikla labai plati. Ji siekia skatinti jaunimo aktyvumą, kūrybiškumą, organizuoti prasmingą laisvalaikį. Ateitininkų veiklą koordinuoja, palaiko jaunimo iniciatyvas kuopos globėja K.Sipienė. „Mūsų jaunimas gali pasirinkti mėgstamą sritį – dramą, giesmes, muziką, keliones, – pasakojo ji. – Sekmadieniais dalyvaujame Sumos šv. Mišiose didindami liturgijos iškilmingumą“.

Ateitininkai – aktyvūs parapijos, miesto ir rajono švenčių, renginių dalyviai. Trejus metus jie dalyvavo piligriminiame žygyje iš Kryžių kalno į Šiluvą, į kurį įsitraukė ir šalies jaunimo organizacijos. Pernai gargždiškiai ateitininkai, parengę projektą ir gavę finansavimą, vyko į piligriminę kelionę iš Endriejavo į Žadeikius. Kasmet jie dalyvauja Kretingoje rengiamoje vaikų bažnytinių chorų šventėje. K.Sipienė pasakojo, kad vasarą rengiamos ateitininkų stovyklos aktyviausiems nariams. „Mūsų kuopos iniciatyva užpernai buvo surengta Lietuvos ateitininkų federacijos stovykla moksleiviams Palangoje“, – sakė pašnekovė. Gargždiškiai ateitininkai palaiko ryšius ne tik su bendraminčiais Lietuvoje, bet ir Los Andžele. Jie didžiuojasi, kad pernai į kunigus įšventintas ateitininkas Andrius Vaitkevičius, ant kurio primicijinio paveiksliuko yra ateitininkų ženklas.

K. Sipienė taip pat yra Klaipėdos rajono švietimo skyriaus tikybos mokytojų metodinio būrelio vadovė.

Popiežiaus Benedikto XVI ypatingas apaštalinis palaiminimas suteiktas ir Jonui Sipui, aktyviam Gargždų bažnyčios didžiojo choro dalyviui.

Gargždai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija