Atnaujintas 2006 kovo 29 d.
Nr.24
(1424)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Belgijos monarchų vizitas

Belgijos karalius Albertas II
ir karalienė Paola bei Lietuvos
prezidentas Valdas Adamkus
su žmona Alma Pažaislio
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
pas Elžbietą bažnyčioje ir...

... Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje

Praėjusią savaitę Lietuvoje viešėjo Belgijos karalius Albertas II ir karalienė Paola. Jie vizitą pradėjo pirmadienį nuo Prezidentūros, kur Didžiajame kieme juos pasitiko prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma. Po oficialios sutikimo ceremonijos Prezidentūroje įvyko karaliaus ir karalienės susitikimas su pirmąja Lietuvos pora, kurio pradžioje buvo pasikeista valstybiniais ordinais bei dovanomis.

Iš Prezidentūros Belgijos karališkoji pora išvyko į Antakalnio kapines, kur padėjo vainiką prie memorialo žuvusiems už Lietuvos laisvę. Vėliau karalius susitiko su Seimo pirmininku Artūru Paulausku ir premjeru Algirdu Brazausku.

Antradienį įvyko susitikimas su Belgijos bendruomene Lietuvoje, ekskursija po sostinės senamiestį, kurios metu Belgijos monarchai apžiūrėjo Arkikatedrą, Gedimino pilį, Šv. Onos bažnyčią, Aušros Vartus.

Trečiadienį karalius ir karalienė apsilankė Trakuose ir Kaune. Po pasitikimo ceremonijos Kauno rotušėje ir pietų Belgijos karalius apsilankė Kauno technologijos universitete, o karalienė - M.K.Čiurlionio muziejuje. Vėliau jie kartu apžiūrėjo Pažaislio vienuolyną ir Paminklinę Prisikėlimo bažnyčią, kurioje monarchus priėmė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

Labiausiai dėl susitikimo su Belgijos monarchais jaudinosi Pažaislio vienuolyne įsikūrusios vienuolės kazimierietės. Kelias dienas prieš vizitą ir vizito dienos rytą seserys vienuolės jaukiai sutvarkė aplinką, numatė visas detales, kaip pasitiks Belgijos karalių su karaliene ir juos lydinčius žurnalistus, verslininkus, diplomatinį korpusą. Beje, tai buvo pirmasis karališkasis vizitas Pažaislyje per daugelį metų (žinoma, neskaitant save laikiusių šeimininkais Rusijos carų).

Dabar, kai laiku susirūpinta Pažaislio architektūros ansamblio, freskų išliekamąja būkle bei pastangomis įtraukti Pažaislio kompleksą į pasaulio UNESCO kultūros paminklų sąrašą, Belgijos karališkosios poros apsilankymas jame sustiprina viltį pasiekti norimų tikslų.

Kai Belgijos monarchai pasirodė Pažaislio bažnyčios šventoriuje, prie Saulės laikrodžio kiemelio vartų svečius pasitiko seserys kazimierietės, o į karalių su sveikinimo žodžiais kreipėsi vienuolyno vyresniosios pavaduotoja s. Julita. Vienuolyno pietinėje dalyje, koridoriuje priešais zakristiją, s. Julita įžymiajai Belgijos porai, Lietuvos prezidentui V.Adamkui, jo žmonai Almai ir lydintiems asmenims papasakojo apie šv. Bonifacą Brunoną, kurio kelionę 1009 metais į Lietuvos paribį freskose pavaizdavo įžymusis italų dailininkas M.Palonis (1675-1685). Belgijos karališkoji pora išvydo vienuolika freskų, o svarbiausia – sužinojo, kad tais pačiais metais lietuvių kunigaikštis Netimeras su 300 karių priėmė krikštą. Šis faktas užfiksuotas Kvedlinburgo analuose, kur pirmą kartą minimas Lietuvos vardas. S.Julita papasakojo Pažaislio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčios istoriją, apie vieną įspūdingiausių paveikslų – Gerosios Meilės Motinos, Pažaislio Madonos, nežinomo flamandų dailininko tapyto paveikslo odisėją ir sugrįžimą į atšventintą šventovę. Karališkoji pora stebėjosi freskų gausa ir lipdyba. Visą reginį vainikavo Kauno Švč. M.Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios choro „Cantate Domino“ atliekamos giesmės. Mišriam chorui vadovavo Rolandas Daugėla. Belgijos karalius dėkodamas ilgai spaudė ranką meno vadovui R.Daugėlai. S. Julita karališkajai porai įteikė atminimo dovanėles.

XXI

Ričardo Šaknio ir Kazimiero Dobkevičiaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija