Atnaujintas 2006 kovo 31 d.
Nr.25
(1425)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pradėta kun. A.Lipniūno
beatifikacijos byla

Iš kairės: Upytės klebonas
mons. Juozapas Antanavičius,
viešnia iš Lenkijos Elzbieta Grot
ir Panevėžio vyskupas Jonas
Kauneckas, daug prisidėję,
kad būtų gerbiamas
kun. A. Lipniūno atminimas

PANEVĖŽYS. Kovo 28-ąją, 61-eriems metams prabėgus po kun. Alfonso Lipniūno mirties, Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje buvo pradėtas jo paskelbimo palaimintuoju procesas. Toks įvykis – pirmasis Panevėžio vyskupijos istorijoje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija