Atnaujintas 2006 kovo 31 d.
Nr.25
(1425)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pirmoji Benedikto XVI konsistorija

Mindaugas BUIKA

Pirmasis kardinolo insignijas
iš Šventojo Tėvo rankų priėmė
Tikėjimo doktrinos kongregacijos
prefektas Viljamas Liveida

Svarstyti aktualūs Bažnyčiai klausimai

Po pirmosios užsienio kelionės į gimtąją Vokietiją, kur Kelno mieste vadovauta Pasaulio jaunimo dienų celebravimui, pirmosios Vyskupų Sinodo asamblėjos, skirtos Eucharistijai, ir pirmosios enciklikos „Deus caritas est“ paskelbimui, praėjusią savaitę vykusi konsistorija, kurioje buvo inauguruoti pirmieji Benedikto XVI paskirti 15 kardinolų, savotiškai vainikavo Šventojo Tėvo pontifikato pirmuosius metus. Ne mažiau svarbus buvo konsistorijos išvakarėse, kovo 23 dieną, Popiežiaus sušauktas visų Kardinolų kolegijos narių „apmąstymo ir maldos“ susitikimas, kuriame Benediktas XVI prašė savo artimiausių pagalbininkų kardinolų įvertinti ir pasakyti savo nuomonę dėl kai kurių Bažnyčiai aktualių klausimų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija