Atnaujintas 2006 kovo 31 d.
Nr.25
(1425)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Išniekintas vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimas

Kaune, Karo muziejaus sodelyje, sutiktas senas geras bičiulis skundžiasi: „Tu labai gerbi vysk. Valančių, dalyvavai Vyskupo M.Valančiaus blaivybės sąjūdyje, apie tai dažnai parašai. Pažiūrėk, kaip išniekintas jo atminimas. Nueik į Laisvės alėją, prie Centrinio knygyno, ir rasi ten lyg restoraną, lyg kavinę, o jame – rūsį. O virš laiptų į rūsį pamatysi vyskupo M.Valančiaus atvaizdą. Tame rūsyje geriama, prekiaujama namine, vadinama nauju vardu – samane. Ar nemanai, kad taip neišniekinamas jo vardas, jo nuopelnai?.. To restorano šeimininkas – „Kauno grūdai“ savininkas, verslininkas Barštys – Pakso patikėtinis, bendražygis“.


Spalvinga Šuns metų pradžia

Atsiliepimas į D.Vilimo straipsnį „Ar bus Šuns metai tokie patys šuniški kaip ir praėjusieji („XXI amžius“, 2006 02 14, Nr. 14).

Kai kas aimanavo, jog praėjusieji 2005 metai mūsų politikams nebuvo įsimintini. Prezidentas net išbraukė juos iš savo gyvenimo. Gerais darbais Lietuvai, jos ateičiai 2005 metai iš tiesų buvo blankūs. Tačiau valdžios skandalų ir skandaliukų tai jau netrūko.


Aptemdyta šventė

Šventėme 16-ąsias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines. Būtų visiškai linksma, bet… Tarytum laisvi, bet mūsų laisvė apribota, mes negalime pasinaudoti mūsų Konstitucijoje užtikrintais įstatymais. Teismai teisia taip, kaip patinka nomenklatūrai, prokuratūra lyg ir pradeda užvesti bylas įstatymų pažeidėjams, bet tik po to, kai jau faktai paviešinti žiniasklaidos (turėtų būti atvirkščiai). Bet ir tos bylos labai greitai subliūkšta. Prisiminkime teismų išvadas dėl R.Pakso. Kaltas, bet nekaltas. „Šatrija“ – bet jau nebe „Šatrija“. Borisovas negali būti Lietuvoje, bet gali – nepavojingas Lietuvai ir t.t. Nors ir kalčiausias būtum, teisme laimėsi bet kokią bylą, jeigu tiktai turėsi daug pinigų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija