Atnaujintas 2006 kovo 31 d.
Nr.25
(1425)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Aptemdyta šventė

Šventėme 16-ąsias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines. Būtų visiškai linksma, bet… Tarytum laisvi, bet mūsų laisvė apribota, mes negalime pasinaudoti mūsų Konstitucijoje užtikrintais įstatymais. Teismai teisia taip, kaip patinka nomenklatūrai, prokuratūra lyg ir pradeda užvesti bylas įstatymų pažeidėjams, bet tik po to, kai jau faktai paviešinti žiniasklaidos (turėtų būti atvirkščiai). Bet ir tos bylos labai greitai subliūkšta. Prisiminkime teismų išvadas dėl R.Pakso. Kaltas, bet nekaltas. „Šatrija“ – bet jau nebe „Šatrija“. Borisovas negali būti Lietuvoje, bet gali – nepavojingas Lietuvai ir t.t. Nors ir kalčiausias būtum, teisme laimėsi bet kokią bylą, jeigu tiktai turėsi daug pinigų.

Nekilnojamojo turto nuosavybės įstatymas nebegalioja. Žemgrobiai išgrobstė ir pasisavino žemes, o Vyriausybė juos palaiko, tikriesiems šeimininkams žemės negrąžina. Vykdomos statybos ten, kur niekad neturėtų būti statoma. Lietuvos miškai jau iškirsti ir išparceliuoti, ir nei Seimui, nei Vyriausybei nė motais. Valdininkai gauna didžiulius kyšius, kad sutvarkytų nelegalių statybų reikalus. Įstatymai pritaikomi sukčiams ir piniguočiams, o ir patys įstatymai apeinami. Sueina senaties terminas – ir bylos baigtos. Už padarytus nusikaltimus valstybei ir žmonėms niekas neatsako. Nei materialiai, nei moraliai.

Kai kurie žmonės turėtų sėsti už grotų, o sodinami į ministrų kėdes. Ministras Pirmininkas – teisuolis, visagalis ir niekad neklystantis, jį nuolat palaiko ir visokeriopai remia Prezidentas, o koks jis teisuolis – visiems galvojantiems Lietuvos žmonėms aišku.

Įvykiai Turniškėse dar labiau paryškino aukštųjų ponų savivalę, gobšumą, savanaudiškumą ir nesiskaitymą su įstatymais. Tie ponai tiek susiję grobimo reikaluose, kad jokia komisija nieko neištirs, nieko neišaiškins, ir niekas nebus nubaustas.

Negi galėtų būti kitaip, jeigu visa valdžia vėl, kaip ir sovietiniais metais, atsidūrė komunistų rankose. Ministras Pirmininkas – CK sekretorius (buvęs, bet pagal darbo stilių ir esamas), svarbiausius postus užima KGB rezervas, o kiek dar apie kitus nežinome. Daugelis senųjų teismų ir prokuratūros darbuotojų, be jokios abejonės, vienaip ar kitaip buvo (o gal ir yra) susiję su KGB. Ir šiandien Lietuvoje veikia ta struktūra, o išaiškinti nėra kam, nes valdžia, teismai ir prokuratūra – komunistų rankose.

Kai išgirstu kalbant apie demokratiją Lietuvoje, mane tos kalbos šokiruoja. Kokia gali būti demokratija, kai nėra teisinės valstybės. To, kas dabar vyksta Lietuvoje, teisinėje valstybėje nebūtų.

Gal Lietuvos žmonės atsipeikės ir pagalvos, ką jie padarė rinkdami į valdžią komunistus (nuo to, kad daug kartų keitė partijos pavadinimus, jie nepasikeitė), darbiečius ir kitus veidmainius. Tikiu, kad, Dievui padedant, išsikapstysime iš tos klampynės, kurioje dabar esame.

Antanas GRUŠAUSKAS

Pušalotas, Pasvalio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija