Atnaujintas 2006 kovo 31 d.
Nr.25
(1425)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Ateitininkai ir SAŽA 2006

Vasario pradžioje vyko kasmetinė Lietuvos studentų ateitininkų žiemos akademija. Ateitininkų organizuojamos akademijos studentams vyksta du kartus per metus: žiemą ir vasarą. Per atostogas davusieji ateitininko įžodį studentai ateitininkai, taip pat jų draugai ir pažįstami studentai susirenka kartu prasmingai praleisti laiką. Tą laiką jie išnaudoja nagrinėdami kokią nors aktualią temą paskaitų ciklu, o po jų diskutuoja mažose grupelėse ir aptaria bendroje grupėje. Vakarais ir meldžiamasi, ir rengiami linksmi susipažinimai. Ateitininkai išties nemažai laiko skiria maldai, kuri yra būtina ir gaivinanti. Šiais metais akademijai studentai ateitininkai pasirinko Šiaulių miestą ir apsistojo Didždvario gimnazijoje.


Galerijoje „apsigyveno“ mišiolai

Parodoje netrūksta
susidomėjusių mišiolais
Autoriaus nuotrauka

Mišiolas – katalikų liturginė knyga, kunigų naudojama per šv. Mišias. Juose išspausdinti šv. Mišių tekstai kiekvienai bažnytinių metų dienai ir šv. Mišių aukojimo taisyklės. Šv. Mišių metu mišiolas padedamas ant mažo pulpito kunigo kairėje ar dešinėje ant altoriaus.

Panevėžio G. Petkevičaitės- Bitės viešosios bibliotekos galerijoje „Antrasis aukštas“ veikia mišiolų iš Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos fondų paroda „Missale romanum (XIX-XX a.)“. Čia galima pamatyti XX a. mažąjį mišiolą, išleistą Lenkijoje 1937 metais. Jame sudėti dažniausiai kunigų naudojami tekstai. Iš visų parodos eksponatų išsiskiria mišiolas kunigams silpnaregiams, išleistas Regensburge, Niujorke ir Cincinatyje 1889 metais. Į akis krenta neįprastai didelės ir ryškiai juodos raidės. Be to, jame pateikta tik šv. Mišių tvarka.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija