Atnaujintas 2006 kovo 31 d.
Nr.25
(1425)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Prošvaistę matau jaunojoje kartoje

Kun. Vaclovas Aliulis, MIC

Kovo 14-ąją kun. Vaclovas Aliulis, MIC, atšventė 85-erių metų sukaktį. Kovo 19 dieną Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje jis aukojo šv. Mišias (Sumą). Savo iniciatyva giedojo Lietuvos mokslų akademijos mišrus choras. Bažnyčia buvo pilnutėlė žmonių: parapijiečių, svečių iš kitų parapijų, tų, kurie yra susitikę šį kunigą gyvenimo kelyje. Netrūko ir gėlių.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija