Atnaujintas 2006 balandžio 14 d.
Nr.29
(1429)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Šauksmas! Argi tyruose?

Kaimas (ir ne tik jis) skęsta alkoholyje. Ar mato tai valstybės vyrai?

Girta tauta – žuvusi tauta: tai žinoma visiems. Gimsta girtų tėvų pradėti nesveiki kūdikiai – tai baisu ne tik straipsnio autoriams. Sūnūs išsprūsta iš motinų globos ir pridaro baisių nusikaltimų – dėl to turime rėkte rėkti!

Nejaugi negali gimti antrasis Valančius? Lietuvoje yra daug žmonių, kurie gerti visai nenori, bet geria. Tokie vaišingumo papročiai. Tegul jie būna... (atleiskite, to žodžio rimtame leidinyje pavartoti negalime). Moteris, sirgusi insultu, eidama pas draugę nešasi butelį. Aukštas pareigas užimančios motinos sūnus palieka tėvynę ir išvažiuoja svetur: sąžininga moteris neuždirba tiek, kad patenkintų šiuolaikinio vaikino norus. Jo tėvas geria. Kultūros veikėja seseriai iš svečios šalies parveža vyno. Ne akmenėlių, kurių ten pilna, ne suvenyrų...

Nėra negalimų dalykų. Tik reikia labai norėti, karštai tikėti tuo, ką kitiems sakai. Pirmiausia savo širdyje prisiekime, kad negersime alkoholio ir juo nevaišinsime svečių. Paskui tai padarykime ranką padėję ant Šventojo Rašto. Jei Dievas laimins, po kurio laiko tai padarysime bažnyčioje. Moteris, šį straipsnį-šauksmą pasirašiusi, taip gyvena jau 10 metų.

Dievo malonės ir Marijos globos pasiryžusiems!

Abstinentai

Aldona Gricienė,

Leonas Juozonis,

Antanas Vaznelis

P.S. Tuos, kurie nori su mumis pasidalyti mintimis, prašome parašyti laišką šiuo adresu:

„Verdenės“ klubui

Vytauto pr. 11-23

LT-44354 Kaunas,

tel. (8-37) 227465

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija