Atnaujintas 2006 balandžio 14 d.
Nr.29
(1429)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kodėl visuomenė tapo abejinga blogiui?

Taip sunkiai atgavome nepriklausomybę. Bet likome abejingi valdantiesiems. O mus valdo buvę komunistai. Gyvenimas iš dalies pagerėjo, bet dvasinis ir dorovinis nuskurdo. Atkreipkime dėmesį, kokie filmai rodomi per televiziją. Tai, pasak Gintauto Genio, riebus spjūvis ant visų, paaukojusių savo gyvybes už Lietuvos laisvę. Daugelis leidinių stengiasi mūsų kasdienį gyvenimą nušviesti kuo juodesnėmis spalvomis. Iš spaudos gerais galima pavadinti tik „XXI amžių“, „Tremtinį“ ir dar ne visai pagedęs „Valstiečių laikraštis“. Visi kiti tik vaikosi tiražų skaičiaus, stengdamiesi daugiau rašyti apie įvairias blogybes. Mums reikia daugiau straipsnių dorovės, patriotinio auklėjimo temomis, nes šiuo metu mūsų gyvenime įvairių blogybių jau labai daug esama. Ir kovojame su jomis per daug vangiai.

Neseniai gydžiausi Druskininkuose. Šis kurortas – tikras rojaus kampelis, ypač ligoniams, čia vien tik gamta gydo žmones ir suteikia didžiulę dvasinę ramybę.

Bet dabartiniu metu viską nuvertina Grūto parkas, į kurį suvažiuoja daug sovietinių laikų gerbėjų, norinčių pasigėrėti sovietinio palikimo reliktais. Iš kur tokia trauka žiūrėti į tuos komunistinius monstrus? Tiek metų jais „gėrėjomis“, negi jie neįkyrėjo? Paminklų yra net trijuose laukuose, du muziejai, viename iš jų nuolat rodomi videofilmai. Veikia šašlykinė, valgykla ir vaikų žaidimų aikštelė. Per parą vidutiniškai apsilanko apie 170 lankytojų. Iš to didžiulį pelną gauna buvęs kolūkio pirmininkas V.Malinauskas.

Geriau atkreipkime dėmesį į tai, kad skęstame alkoholyje. Pamiršome, kaip prieškario Lietuvoje krikščioniškai ir doroviškai buvo auklėjamas jaunimas, kokie mūsų žmonės buvo darbštūs. Šiuo metu geriausi žmonės bėga į užsienį, o mus užvaldo svetimtaučiai, buvę komunistai.

Kodėl taip yra? Todėl, kad mus tebevaldo Maskvos statytiniai – komunistai, kurie mus visaip išnaudoja ir apgaudinėja. Štai kad ir atlyginimai vokeliuose!.. Jeigu kas tam pasipriešina, yra atleidžiami iš darbo, o mūsų žmonės nepagalvoja, jog nukentės jų pensijos, gydimas ir t.t.

Užuot kūrę Grūto parką ir į juos panašius, daugiau aiškinkime jaunajai kartai, kaip sovietų laikais kentėjo mūsų seneliai, tėvai tremtyje, lageriuose, kalėjimuose, kaip mirė iš bado tūkstančiai žmonių. Mums reikėtų tokių parkų, kuriuose būtų rodomi tie baisumai, kuriuos vykdė tie, kuriems stovi paminklai Grūto parke. Jei V.Malinauskas būtų įkūręs kažką panašaus, jam būtų dėkingi tie, kurie praėjo tą sovietinį pragarą.

Manau, kad Lietuva, kaip ir anksčiau, nugalės visus sunkumus. Tik reikia daugiau rūpintis jaunąja karta, jos auklėjimu. Kad nereikėtų jai bėgti iš Lietuvos laimės ieškoti, o ją rastų čia, Lietuvoje.

Antanas ŠIMĖNAS,
buvęs politinis kalinys

Panevėžys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija