Atnaujintas 2006 balandžio 14 d.
Nr.29
(1429)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Nelikime abejingi

Žiniasklaidoje gana garsiai paviešinta istorija apie tai, kad Tėvynės sąjungos Neringos skyriaus narei, menotyrininkei Kristinai Danilevičienei principingai atsisakius Juodkrantės kultūros rūmuose eksponuoti fotografijų parodą „Gyvenimas kartu: šiuolaikinė tradicinė/netradicinė šeima“, ji buvo įspėta Lygių galimybių kontrolierės kaip įstatymų pažeidėja, jos veiklą kritiškai įvertino Neringos savivaldybė.

K.Danilevičienės poelgį viešu laišku gynė Lietuvos Vyskupų Konferencija, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, daug menininkų, visuomenės veikėjų, tačiau susilaukta ir nemažai puolimų iš laisvamanių menininkų, Seimo narės A.M.Pavilionienės, žinoma, Gėjų lygos ir kt.

Tėvynės sąjungos (TS) Neringos skyrius yra įsitikinęs, kad šia istorija prasidėjo principinė kova ir bandymų pradžia įteisinti gėjų „šeimas“ Lietuvoje (prisidengus sąvoka „netradicinė šeima“, kas jau padaryta kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse).

Neringos skyrius prašo ir kviečia visus Tėvynės sąjungos narius visais įmanomais būdais prisidėti prie šios idėjinės kovos, ginant krikščioniškąsias vertybes ir tradicinę šeimą.

Mūsų įsitikinimu, teismo (pradėto TS iniciatyva) nuosprendžiu ar visuomenės spaudimu turime pasiekti, kad įspėjimas menotyrininkei K.Danilevičienei turi būti atšauktas ir jos atsiprašyta, nes šiuo įspėjimu buvo pažeistas LR Konstitucijos 25 straipsnis „Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti“ (pažeisti K.Danilevičienės įsitikinimai), 38 straipsnis „Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu“ (pažeista šeimos sąvoka), Vaikų teisių įstatymas (K.Danilevičienė atsisakė eksponuoti parodą motyvuodama, kad šalia esanti krikščioniškos pakraipos mokykla ir mokinius gali paveikti psichologiškai iškreipta šeimos sąvoka), netiesiogiai mėginama pakeisti LR teisės aktuose nustatytą „šeimos“ sąvoką, taip pat pažeista menininko – parodos kuratoriaus teisė spręsti, kokias parodas pasirinkti, kokias ne – tokiu keliu einant toliau labai greitai leidyklos negalės atsisakyti spausdinti kūrinių apie gėjus, kino teatrai negalės nerodyti filmų apie gėjus, o teatrai negalės pasirinkti statyti ar ne pjeses apie gėjų „šeimas“.

Tėvynės sąjungos Neringos skyrius kviečia visus Tėvynės sąjungos narius nelikti pasyvius šiai kovai, galinčiai nulemti mūsų valstybės, mūsų vaikų ateitį moralės ir tradicijų prasme.

Aurelija STANCIKIENĖ,
Tėvynės sąjungos Neringos skyriaus pirmininkė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija