Atnaujintas 2006 balandžio 14 d.
Nr.29
(1429)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pagarba ir meilė Popiežiui, suklupusiam maldai

Šiauliečiams, kaip ir visiems pasaulio tikintiesiems, be galo brangus popiežiaus Jono Pauliaus II atminimas. Tačiau keli dalykai daro Popiežių ypatingai artimą šio krašto žmonėms. Tai lietuviškai pasakyti pamokslai, Kryžių kalne aukotos šv. Mišios, apsilankymas bei maldos Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje. Popiežiaus Jono Pauliaus II mirties metinėms paminėti buvo pasirinkta būtent ši neparapinė jėzuitų bažnyčia. Minėjimas truko dvi dienas. Balandžio 2-ąją Šiaulių Katedroje 11 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias. Jų intencija - kad Popiežius iš dangiškojo Tėvo namų laimintų visus susirinkusius tikinčiuosius. Šv. Ignaco bažnyčioje ta pačia intencija ir tuo pačiu metu šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė šios bažnyčios rektorius kun. Stasys Kazėnas. Rektorius trumpai apžvelgė Jono Pauliaus II gyvenimą, pontifikatą, pabrėždamas Popiežiaus žodžius: „Nebijokite, įsileiskite Kristų į savo širdį“. Visas Popiežiaus gyvenimas buvo kvietimas daugeliui, visiems, kiekvienam asmeniškai: „Nebijokite“. „Bendraudamas su milijonine minia, jis sugebėjo patraukti ne prie savęs, bet prie Kristaus. Net senatvėje sugebėjo prakalbėti į jaunų žmonių širdis... Iš tiesų jis buvo ganytojas. Ganytojas, kuris ėjo pats ir vedė kitus...“, - sakė kunigas.

Po šv. Mišių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje skambėjo Jono Pauliaus II parašytų maldų, raštų ištraukos. Jas bei išsakytus žodžius, mintis apie popiežių Joną Paulių II skaitė Šiaulių dramos teatro aktoriai Pranas Piaulokas ir Olita Dautartaitė. Šiaulių vaikų muzikinė studija „Ro-ko-ko“, vadovaujama Rasos Kauneckaitės, giedojo psalmes.

Kartu su visais pagerbęs popiežiaus Jono Pauliaus II atminimą Šiaulių vyskupas E.Bartulis sakė, kad „nebuvo ir tikriausiai nebus artimesnio mūsų tautai Popiežiaus, kaip Jonas Paulius II“. Ganytojas išryškino Popiežiaus sąsajas su Lietuva, pabrėžė jo ištikimybę Kristui: „Jo paskutinės gyvenimo valandos – nepaprastos ištikimybės įrodymas, kuris taip svarbus mums visiems – nepabėgti nuo pareigos kryžiaus, nepabėgti nuo šeimos kryžiaus, nepabėgti nuo gyvenimo kryžiaus. Nešti jį... O mūsų paminklas, kurį pastatysime Dievo tarnui Jonui Pauliui II, yra mūsų ištikimybė Dievui“, - sakė vyskupas.

Tos pačios dienos vakarą, po šv. Mišių, rožinio malda buvo jungtasi su Romoje, Šv. Petro aikštėje, besimeldžiančiais tikinčiaisiais. Dvidešimt paslapčių pagal popiežių Joną Paulių II vedė maldos grupelės, organizacijos, katalikiškosios mokyklos mokinukai.

Balandžio 3 dieną buvo tęsiamas popiežiaus Jono Pauliaus II mirties metinių minėjimas. Merginų grupė, vadovaujama Janinos Bartkutės, giedojo grigališkąjį choralą. Apie Popiežių, pakeitusį pasaulio veidą, Jono Pauliaus II Lietuvai tartus žodžius Kryžių kalne, Vingio parke, Šiluvoje, skaitė Šiaulių dramos teatro aktorė O.Dautartaitė ir Šiaulių universiteto meninio ugdymo ir tikybos specialybės pirmo kurso studentai Gediminas Krūmas bei Edita Pupkevičiūtė. Dviejų dienų minėjimą režisavo, tekstus parinko Šiaulių dramos teatro režisierė Regina Steponavičiūtė. Pilna bažnyčia, susijaudinę kalbančiųjų balsai, tvyrantis iškilmingumas bylojo apie pagarbą ir meilę Lietuvoje, Šiauliuose, Kryžių kalne buvusiam, čia suklupusiam maldai popiežiui Jonui Pauliui II.

Inesė RATNIKAITĖ

Šiauliai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija