Atnaujintas 2006 balandžio 21 d.
Nr.30
(1430)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kryžiaus keliu kartu su Jėzumi

Kazimieras Dobkevičius

Trečios „A“ klasės mokinys
Martynas Dziedonis rodo savo
piešinį, vaizduojantį Kryžiaus kelio stotį

Kauno „Šilo“ pradinė mokykla jau ilgą laiką mokinių ugdymą grindžia katalikiškomis vertybėmis. Atlikus apklausą, 91 proc. tėvų pasisakė už tai, kad „Šilo“ pradinė mokyla taptų katalikiška. Pernai gegužę Vilkaviškio vyskupija sutiko tapti Kauno „Šilo“ katalikiškos pradinės mokyklos antruoju steigėju. Lapkričio 11 dieną mokykla buvo priimta į Nacionalinę katalikiškųjų mokyklų asociaciją ir tapo jos nare.


Nenusigąskite! Jis prisikėlė!

Kauno arkivyskupo sveikinimas

Velykų rytą artimiausių Kristaus draugų nuotaikos buvo labai niūrios. Moterys, norėdamos atlikti paskutinį patarnavimą nukryžiuotam Mokytojui, skubėjo prie Jo kapo ir buvo susirūpinusios, kas nuritins akmenį nuo jo angos. Tačiau tas rūpestis buvo visai nereikalingas – akmuo jau buvo nuristas. Angelas bandė padrąsinti moteris: „Nenusigąskite! Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėno. Jis prisikėlė, jo čia nebėra“ (Mk 16, 6), tačiau šie žodžiai jas dar labiau sutrikdė. Evangelistas Morkus rašo, kad moteris „buvo pagavęs drebulys ir siaubas“ (16, 8). Tokie buvo pačių artimiausių Jėzaus sekėjų išgyvenimai pirmųjų Velykų rytą.


Išlaikykime trapų velykinį džiaugsmą

Panevėžio vyskupo velykinis laiškas

Sveikinu visus kunigus, visus Dievui pasišventusius ir visus tikinčiuosius. Su šventuoju apaštalu Pauliumi linkiu visiems: „Jei esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3,1). Šiandien akys pačios kyla į dangų – Kristus prisikėlė! Jis nugalėjo mirtį ir nuodėmę! Dangus plačiai atsivėrė mums! Žvelgiame į dangų – ten Jis mūsų visų laukia! Šiandien visi džiūgaujame! Bet kaip rytoj? Kaip išlaikyti Velykų džiaugsmą? Būkime realistai: šventinis pakilimas kartais toks trapus!


Kelias Gerajai Naujienai tiesiamas į darželius

„Aš esu Kelias, – sako Kristus. Vieni šiuo tikėjimo keliu pradeda eiti šeimoje, kiti – mokykloje, sutikę šiuo keliu jau einančius draugus, dar kitiems jis atsiveria tik senatvėje. Katalikų Bažnyčiai svarbu, kad tiesos ir meilės kelias būtų atrastas kuo anksčiau. Rūpinamasi jaunimo sielovada, šeimų kvietimu į bendruomenes, tikybos mokymu bendrojo lavinimo mokyklose, ruošimu sakramentams. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis atkreipė dėmesį į tai, kad mažai rūpinamasi pačių mažiausiųjų – darželinukų vedimu tikėjimo, Dievo link. Dar kovo pabaigoje ganytojas į susitikimą pakvietė ikimokyklinių įstaigų vadovus. Renginio organizavimu rūpinosi Šiaulių vyskupijos Katechetikos centras.


Ramybė Jums!

Nėra dvasinių „atostogų“ krikščionims, nes ir po Velykų Bažnyčia, kviesdama tikinčiuosius tebešvęsti Kristaus Prisikėlimo šventes (liturginis Velykų laikotarpis trunka iki pat Sekminių), trokšta, kad visi mirtį Nugalėjusiojo sekėjai, vis labiau pažindami visus Jo gyvenimo įvykius, taptų Jo tikėjimo, meilės ir ramybės švyturėliais.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija