Atnaujintas 2006 balandžio 26 d.
Nr.31
(1431)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Tas ne lietuvis, kurs Tėvynę bailiai, kaip kūdikis apleis…

Marija KINERTAITĖ-LAUGALIENĖ

Marija Kinertaitė 1940 metais

Rašau tai, kas netilpo mano knygoje – dienoraštyje „Jaunystė ir rezistencija“. Prisimenu jaunystę, kai Lietuvoje buvo miela, gera ir saugu gyventi. Visa tai noriu išlieti popieriaus lapuose.

Ech, jaunyste, tau neklupti –
Tau tik viesulais pranert!
Ech, valio, žalia jaunyste, –
Nenustovi žirgai čia.

Ona NAVICKAITĖ

(mirusi tremtyje)

1942 m. balandžio 5 d.

Šventų Velykų pirmoji diena. Visais keliais ir takeliais žmonės skuba į bažnyčią. Saulė dar nepakilo virš horizonto. Galingas varpų gaudesys virpina širdį – kėlės Kristus! Jis nugalėjo mirtį! Kelsis ir Lietuva iš negandų nakties!

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija