Atnaujintas 2006 balandžio 26 d.
Nr.31
(1431)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Reikėtų inicijuoti įstatymų pataisas

Išklausiusi Prezidento metinį pranešimą, nutariau išsakyti savo mintis bei pasiūlymus. Esu krikščionė ir savo Tėvynės patriotė. Dėl vis didėjančios Lietuvos dvasinės ir materialinės būklės blogėjimo ramiai gyventi negaliu. Manau, visuomenę dabar labiausiai slegia išlikusi iš sovietinio meto kagėbistinė valdymo sistema. Jokia valdžia – nuo aukščiausios iki žemiausios – netarnauja žmonėms. Buvusi komunistinė nomenklatūra įsitvirtino tiek politinėje valdžioje, tiek ekonomikoje ir vadovaujasi įprastais KGB valdymo metodais. Aukščiausia valdžia į žemesnius postus pagal partinę liniją skiria savus arba giminaičius. Toks valdininkas tarnauja aukštesniajam ir rūpinasi bei saugo tik savo kėdę. Nomenklatūra apie save sukuria skundikų būrį, kurie seka šalia dirbančius. Jei kuris nors išdrįsta pakritikuoti valdžią, tuoj pakliūva į nepatikimųjų juodąjį sąrašą. Pasitaikius progai, toks žmogus pirmiausia atleidžiamas iš darbo, neva to reikalauja reforma. Taip, sukeldami baimę aplinkiniams, patys išsaugo postus ir privilegijas.

Dabartiniame valdyme nėra jokios demokratijos. Sakysit, kad valdininkų pareigoms užimti skelbiami vieši konkursai. Tai tik akių dūmimas – visuomet į kėdę pasodinamas reikalingas žmogus. Grandinė tęsiasi surišdama visą valdymo sistemą iki žemiausios valdžiukės. Valdžiukė, esanti arčiausiai žmonių, irgi netarnauja piliečiams. Ji taip pat saugo savo kėdes, pasiremdama skundikais ir jaučiasi saugi. Mes visi priversti tarnauti valdžiai. Tokia visuomenė negali būti pilietiška, nes priversta gyventi baimėje dėl darbo, savo vaikų ateities.

Ryškus Dalios Budzevičienės iš Krekenavos pavyzdys. Ji yra tokio valdymo auka. Į direktoriaus kabinetą pakviesti du KGB sistemos parankiniai privertė moterį pasirašyti iš darbo atleidimo dokumentus. Jos niekas negynė ir negina, nes bijo. Tikrintojai pažeidimų „Agrofirmoje“ nerado, viskas teisėta. Apie panaudotą prievartą D.Budrevičienė neturi liudininkų. Be to, rengiamasi ją paduoti į teismą, neva apšmeižė savo buvusią darbovietę.

Šalies Prezidentas, dabar kalbantis apie tikrąsias vertybes – dorą ir teisingumą, siekia patobulinti teismų sistemą. Todėl noriu kreiptis į Prezidentą ir prašau kreiptis jį į Seimą, kad inicijuotų įstatymų pataisas, jog teisėjai ir kiti valdininkai, ypač į vadovaujančius postus, būtų priimami su vienerių ar dvejų metų bandomuoju laikotarpiu. Tuomet iš karto pamatytume, ar jie sugeba dirbti. Jei netinka arba blogai atlieka savo pareigas, būtų galimybė juos pakeisti kompetentingesniais. Ir dar, į teismų sistemą reikėtų sugrąžinti tarėjus. Nuo to pagerėtų teismų darbo kokybė.

Visus parlamento priimamus įstatymus reikėtų kontroliuoti, ar jie atitinka Konstituciją. Kontrolę pavesti Konstituciniam Teismui. Norint išsivaduoti iš stalininės valdymo sistemos, reikia pertvarkyti Valstybės kontrolės sistemą. Dabar valdančioji dauguma pasiskiria savus kontrolierius. Patys valdo, patys kontroliuoja. Tai neatitinka demokratinės valstybės principų. Kontrolieriai turėtų būti iš opozicijos, visuomeninių organizacijų ar partijų, nesančių valdžioje. Galutinai nuo tokios sistemos valdymo mus gali išgelbėti tik viešumas. Visų valdžios žmonių ir valstybės tarnautojų atlyginimai turi būti griežtai įstatymų reglamentuoti ir viešai paskelbti, o priedai prie atlyginimų ir privilegijos panaikinti. Net juokingai atrodo, kai dabar kai kurie valstybinių įstaigų vadovai patys sau pasiskiria atlyginimus, priedus prie atlyginimų bei premijas.

Dar yra Lietuvoje žmonių, galinčių padėti. Į pagalbą siūlau pakviesti Sąjūdį, kuris keltų žmones dar vienai taikiai revoliucijai.

Renata JUŠKIENĖ,
Krikščionių demokratų partijos narė

Panevėžys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija