Atnaujintas 2006 balandžio 26 d.
Nr.31
(1431)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Ugdykime sąmoningą pilietį

Pilietinis ugdymas neatsiejamas nuo piliečio ir valstybės santykio. Jis glaudžiai susijęs su valstybės ideologija, vertybių sistema, istorija, mokymo sistemos ypatumais ir tradicijomis. Pilietinis ugdymas žmogui suteikia galimybę suvokti save ir kitus per santykį su valstybe.

Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus nariai palaiko visus, kurie bando gaivinti Kauno patriotinę dvasią. Gražios prieškario tradicijos turi būti pritaikytos dabartiniam metui. Tačiau nerimą kelia kai kurių veikėjų noras kompromituoti šį procesą prisidengiant garbingu profesinių sąjungų vardu. Iškreipta žmogaus teisių samprata negali pasitarnauti siekiant pilietinio ugdymo tikslų.

Mokytojų profesinės sąjungos Kauno skyriaus pirmininkė pasisako prieš mokinių ir mokytojų dalyvavimą pilietiniuose sambūriuose, priešiškai juos nuteikia Bažnyčios atžvilgiu. Tokie veiksmai skatina pilietinę apatiją, kliudo sąmoningo nepriklausomos Lietuvos piliečio formavimosi procesui. Švietimo sistemai tenka ypatinga atsakomybė formuojant sąmoningą Lietuvos pilietį. Mokykloje privalome nė per žingsnį neatsitraukti nuo Nepriklausomybės kovų metais suformuluotų tikslų.

Raginame švietimo sistemos darbuotojams atskirti pelus nuo grūdų ir aiškiai pasisakyti prieš panašius bandymus kliudyti visuomenės sąmonėjimo procesui. Kauno miesto vadovai privalo griežtai įvertinti minėtus faktus.

Demokratinėje visuomenėje negali būti vietos abejingumui. Taip išduodame save ir Lietuvą.

Zigmas KAZLAUSKAS,
Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininkas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija