Atnaujintas 2006 balandžio 26 d.
Nr.31
(1431)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Raseinių gimnazijos ateitininkai

Viktoras Alekna

Lietuviška Raseinių gimnazija įsteigta 1919 m. sausio 10 d. Susirinko 74 mokiniai ir pradėjo veikti pirma, antra, trečia ir ketvirta klasės. Rudenį prisidėjo dar šimtas mokinių, kurių amžius buvo nuo dešimties iki dvidešimt ketverių metų. 1919 m. spalio 15 d. būrys vyresniųjų mokinių nutarė steigti ateitininkų kuopą. Išrinko valdybą, nutarė leisti laikraštėlį „Kibirkštis“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija