Atnaujintas 2006 gegužės 5 d.
Nr.34
(1434)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Mirė ilgametis Ariogalos klebonas

A†A kun. jubil. Jonas Kazlauskas (1924-1949-2006)

Kun. jubil. Jonas Kazlauskas

Balandžio 11 dieną, sulaukęs 81 metų, mirė Šiaulių Šv. Jurgio parapijos altaristas kun. jubiliatas Jonas Kazlauskas. Jis gimė 1924 m. rugpjūčio 18 d., kunigu įšventintas 1949 m. rugsėjo 25 d. 1950 metais paskirtas Viduklės parapijos vikaru, 1951-aisiais – dar papildomai laikinai eitis ir Žalpių parapijos klebono pareigas. 1953 metais dirbo vikaru Dotnuvoje, 1954-aisiais paskirtas Bukonių parapijos klebonu. 1956-1960 metais klebonavo Panevėžiuke, vėliau - Vepriuose. Nuo 1966 metų 28 metus ėjo Ariogalos parapijos klebono pareigas, nuo 1972-ųjų metų papildomai klebonavo dar ir Leščiuose. 1994 metais buvo altaristu Kauno Petrašiūnų parapijoje, 1995 metais paskirtas altaristu-vikaru į Kauno Vilijampolės parapiją. 1997 metais perkeltas į Šiaulius, kur dirbo Šv. Jurgio parapijos altaristu-vikaru.

Kun. jubil. J.Kazlauskas palaidotas Didįjį ketvirtadienį, balandžio 13 dieną, Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija