Atnaujintas 2006 gegužės 5 d.
Nr.34
(1434)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Mirė Vėžaičių klebonas

A†A kun. Vytautas Skiparis (1954-1980-2006)

Balandžio 27 dieną anksti ryte mirė Vėžaičių Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Vytautas Skiparis. Jis gimė 1954 m. rugpjūčio 21 d. 1980 m. rugsėjo 21 dieną buvo įšventintas kunigu. Nuo 1980 metų buvo Šilalės vikaru, Upynos (Šilalės r.), Girdiškės (Šilalės r.) ir Papilės (Akmenės r.) parapijos klebonu, aptarnavo ir Šiaudinės (Akmenės r.) parapiją. Nuo 1996 metų iki mirties buvo Vėžaičių (Klaipėdos r.) parapijos klebonu.

Kun. V.Skipario laidotuvių pamaldos vyko Vėžaičių bažnyčioje gegužės 1 dieną. Kunigo palaikai palaidoti Vėžaičių Šv. Kazimiero parapijos šventoriuje.

VR

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija