Atnaujintas 2006 gegužės 5 d.
Nr.34
(1434)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Vilkaviškio dekanate

Eucharistinis kongresas

Kybartai. Balandžio 22–23 dienomis Kybartuose vyko Vilkaviškio dekanato eucharistinis kongresas. Pirmąją renginio dieną susirinko per 200 jaunimo atstovų iš dekanato parapijų. Po grupių prisistatymo Kybartų kultūros centre, jaunimas klausėsi kun. Laimono Nedvecko liudijimo apie jo kelią į Dievą ir Eucharistijos reikšmę gyvenime.

Pažiūrėję filmą „Eucharistijos stebuklai“, dalyviai pasidalijo į darbo grupes, kurių temos buvo labai įvairios. Jaunimas aplankė Kybartuose esančius kitų krikščionių maldos namus, ruošė liturgijai žvakes, puošdami joms skirtus indus, mokėsi liturginių šokių, dalyvavo pokalbyje apie šeimą, filmų pagalba susipažino su Taizé (Prancūzija) bendruomene ir vienuoliniu gyvenimu, kepė skautišką duoną ir iš makaronų gamino angeliukus, o patys jauniausieji piešė bažnyčią kaip Dievo namus.

Vakare visi dalyvavo šv. Mišiose, kurioms vadovavo Vilkaviškio dekanas prel. Vytautas Gustaitis. Koncelebravo dekanato kunigai, o pamokslą apie Eucharistiją, kaip Dievo tautos širdį, vienybės šaltinį ir mokyklą, pasakė Vilkaviškio parapijos vikaras kun. Nerijus Žvirblys. Po šv. Mišių Švč. Sakramento artumoje, žvakių šviesoje jaunimas rašė laiškus Dievui, savo maldas „patikėdami“ popierinėms žuvelėms, kurias sukabino bažnyčios šone išskleistame tinkle.

Balandžio 23 dieną nuo vidurdienio iki vakaro šv. Mišių Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija, kuriai pakaitomis vadovavo dekanato parapijų atstovai, giedojo chorai.

Popietėje Kybartų kultūros centre į konferenciją susirinkusius tikinčiuosius pasveikino vysk. Rimantas Norvila. S. Ligita Ryliškytė, SJE, kalbėjo apie dėkojimą ir šlovinimą, užimančius svarbią vietą Eucharistijos šventime. Pasak pranešėjos, dėkojimas brandina žmogų, nes padeda nukreipti dėmesį nuo savęs į kitą, pastebėti šalia esančių asmenų ir dalykų vertumą, gėrį. Žmogų ugdo ir šlovinimas, leidžiantis stabtelėti, išsilaisvinti iš skubančios visuomenės srauto, pažvelgti į Dievą ir pripažinti Jo viršenybę, kurti teisingus santykius su Viešpačiu.

Kun. Antanas Saulaitis, SJ, gyvai ir įtaigiai kalbėjo apie Eucharistijos gydantį poveikį, jos kuriamą bendrystę. Buvo primintas ypatingas pirmųjų amžių krikščionių dėmesys šiam šventimui, pasidalyta liudijimu apie atnaujintos Velyknakčio liturgijos turtus, giliai paliečiančius joje dalyvaujančius tikinčiuosius. Eucharistijos reikšmę kun. A.Saulaitis pabrėžė ir iškalbinga mintimi, kad švenčiausia vieta pasaulyje yra žmogaus širdis, susivienijusi su Jėzumi.

Tarp pranešimų skambėjo Kybartų parapijos jaunimo atliekamos giesmės, buvo inscenizuotas Evangelijos pasakojimas apie palaiminimus ir duonos padauginimą, po kurio visiems dalyviams išdalyti maži kepalėliai kaip regimas ženklas bendrystės, puoselėtos nuo kongreso pradžios.

Šios bendrystės ir viso renginio viršūnė buvo iškilmingas Eucharistijos šventimas, kuriam vadovavo vysk. R.Norvila. Kartu su ganytoju meldėsi dekanato parapijų kunigai ir tikintieji, darniai giedojo jungtinis choras, subūręs beveik šimtą giesmininkų. Pamokslo metu vyskupas Bažnyčios tėvų mintimis ir Magisteriumo žodžiais priminė, kad Eucharistija yra visos Kristaus Bažnyčios gyvybingumo versmė, nuoširdžiai ragino tikinčiuosius įvertinti ir su dėkingumu priimti šią didžią Dievo dovaną.

Prieš aukojimą altoriaus papėdėje sužibo šešiolika vaško žvakių, atneštų tikinčiųjų rankomis ir ženklinančių visas Vilkaviškio dekanato parapijas. Šių dekanato bendruomenių dalyvavimą pabrėžė ir parapijų vėliavos, kurios išsirikiavo po šv. Mišių Kybartų gatvėmis nusidriekusioje eucharistinėje procesijoje.

Kongresas pasibaigė himnu „Tave, Dieve, garbinam“, nuoširdžiais padėkos žodžiais visiems renginio organizatoriams bei dalyviams ir bičiuliška agape Kybartų kultūros centre.

M.A.P.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija