Atnaujintas 2006 gegužės 5 d.
Nr.34
(1434)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Naujos aistros dėl istorinės mumijos

Petras KATINAS

Balandžio 22 dieną Maskvos Raudonojoje aikštėje susirinko jau senokai nematyta didžiulė minia su raudonomis vėliavomis ir Lenino portretais. Nors data ir neapvali, tačiau Rusijos komunistai su naujuoju Leninu besiskelbiančiu savo vadu Genadijumi Ziuganovu priešakyje plūdo į Lenino mauzoliejų, nešė vainikus ir gėles, rėžė ugningas kalbas šlovindami „viso pasaulio proletariato vadą“. „Neapvalus“ Lenino 136-asis gimtadienis taip pompastiškai buvo pažymėtas neatsitiktinai. Mat lenininės datos išvakarėse Rusijos mokslų akademijos Istorijos institutas paskelbė labai komunistus papiktinusį dokumentą, žiniasklaidos pavadintą net sensacingu.

Šios Rusijos mokslų akademijos paskelbto dokumento preambulėje sakoma, kad V.Lenino veikla „įstūmė šalį į ekonominę-socialinę ir dvasinę bedugnę, sustabdė valstybės vystymąsi civilizuota kryptimi, izoliavo ją nuo visos civilizuotos žmonijos“. Todėl mokslininkai dar kartą primena, kad Lenino mumijai pagrindinėje Rusijos sostinės aikštėje – ne vieta. Istorikai išvadose primena, kad tik dėl Lenino vadovavimo vyko bene žiauriausias pasaulio istorijoje pilietinis karas, buvo išmarinta badu milijonai žmonių, sukurta koncentracijos lagerių sistema, prieš kurią nublanksta netgi garsiosios nacistų koncentracijos stovyklos. Tuo tarpu komunistai ir vadinamieji nacionalpatriotai nepaliauja tvirtinti, jog tiktai Lenino dėka buvo sukurta galingiausia pasaulyje sovietinė valstybė, su kuria skaitėsi ir kurios bijojo visi.

Šiaip ar taip, bet, atrodo, atomazga artėja. Ir bene pirmojo tokio oficialaus mokslinio Lenino įvertinimo pasirodymas tikrai neatsitiktinis. Pakanka tiktai priminti, jog nuolat didėja Lenino mumijos išnešimo iš mauzoliejaus šalininkų gretos, reikalaujama pagaliau baigti su šiuo anachronizmu, nejuokinti viso civilizuoto pasaulio. Mumijos palaidojimo šalininkų gretose atsidūrė netgi V.Putino šiomis dienomis aukštu ordinu apdovanotas V.Žirinovskis, Valstybės Dūmos vicepirmininkė L.Sliška, Federacijos Tarybos pirmininkas S.Mironovas bei kiti politikai. Taip pat ir kultūros bei meno veikėjai. Tarp jų ir asmeninis V.Putino bičiulis, nuolat pamaloninamas titulais bei ordinais, kino režisierius Nikita Michalkovas. Šiomis dienomis išnešti Lenino mumiją kategoriškai pareikalavo V.Putino atstovas Centrinėje Federacijos apygardoje G.Poltavčenka, irgi senas V.Putino bičiulis dar nuo jų bendro darbo KGB struktūrose laikų. Maskvoje jau atvirai kalbama, kad Kremliuje dėl mumijos palaidojimo nebeliko jokių abejonių. Tiktai laukiama palankaus momento ir komandos palaidoti Lenino palaikus (jeigu jų dar išvis liko) su krikščioniškomis apeigomis.

Prezidentas V.Putinas kol kas vaidina, kad jis tuo klausimu pernelyg nesirūpina ir lieka neutralus. Prieš vykdamas į Ispaniją interviu ispanų žurnalistams jis išdėstė, jog yra mažumėlę nustebintas, kodėl ispanams parūpo šis klausimas. „O kodėl jūs tuo susirūpinote? Iki paties Lenino prisikasėte“. Ir paaiškino: „Kaip ispanai daug prisikentėjo pilietinio karo metu, taip pat kentėjo, gal net daug daugiau, ir rusai pilietinio karo ir vėlesniais laikais. Todėl šiandien mes negalime kurstyti visuomenės priešpriešos. Aš dėsiu pastangas priimti tokį sprendimą, kuris būtų priimtinas ir didžiajai daugumai šalies piliečių“.

Paskutiniųjų apklausų duomenimis, tokios absoliučios daugumos dėl Lenino mumijos perlaidojimo dar nėra. Daugiau kaip 52 proc. gyventojų pasisako už Lenino palaikų palaidojimą. Beje, prieš penkerius metus tokių buvo tik 43 proc.

Aišku, kategoriškiausiai prieš šio komunistinio stabo palaidojimą pasisako komunistai, o jų lyderis G.Ziuganovas netgi žada sukelti dėl to vos ne naują bolševikinę revoliuciją. Be to, Rusijos komunistai Lenino mumijos perlaidojimo klausimą ketina panaudoti kaip pagrindinį savo rinkimų kampanijos elementą 2007 metų Dūmos rinkimuose. Ypač tuo atveju, jeigu iki rinkimų ši mumija vis dėlto bus palaidota. Užtat prezidentas, kuris priims sprendimą dėl mirusio ir žlugusios epochos simbolio palaidojimo, į istoriją tikrai įeis.

Spendžiant iš artimų Kremliui asmenų užuominų, visus vargus ir rūpesčius dėl Lenino mumijos palaidojimo bus bandoma užkrauti ant Rusijos Stačiatikių Bažnyčios hierarchų pečių. Pasak vieno artimo prezidento administracijos pareigūno, tai būtų geriausia išeitis, nes hierarchai neskirsto Rusijos žmonių į demokratus ir komunistus. Jo nuomone, tik Stačiatikių Bažnyčia ir jos dabartinės Kremliaus valdžios palaikomas autoritetas gali nuraminti Lenino gerbėjus. Jie, pasak pareigūno, neišdrįs prieštarauti prieš palaidojimą su krikščioniškomis apeigomis, beje, krikštyto pasaulio proletariato vado mumijos. Kremliaus atstovas dar pridūrė, jog tikintys komunistai, kurių dabar atsirado, galės uždegti žvakeles ir pasimelsti už paklydusią Dievo tarno Vladimiro Iljičiaus sielą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija