Atnaujintas 2006 gegužės 17 d.
Nr.37
(1437)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vaižgantiečiai buriasi į klubą

Lietuvos Respublikos valstybinės įmonės „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre kovo pabaigoje buvo įregistruota nauja nevyriausybinė organizacija-asociacija „Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“. Vaižgantiečių klubą, kurio buveinė yra Anykščių rajono Svėdasų seniūnijos Vaitkūnų kaime, praėjusių metų pabaigoje įkūrė grupė veiklių lietuvių, literatūros klasiko kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto gimtojo Svėdasų krašto žmonių. Šis klubas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis komercinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą, įgijęs paramos ir labdaros gavėjo bei teikėjo statusą.

Klubas sieks vienyti Vaižganto gerbėjus ir jo puoselėtų tikslų tęsėjus kraštiečius, literatūros mylėtojus, kraštotyrinio darbo entuziastus, Vaižganto kūrybos tyrinėtojus bei kitus geros valios žmones, rūpinsis išsaugoti vietoves, susijusias su Vaižganto gyvenimu ir kūryba, šio krašto istorinio bei kultūrinio paveldo objektus. Taip pat bus siekiama vienyti Vaižganto kūrybos gerbėjus, jo puoselėtų tikslų sekėjus ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio šalių. Klubo veiklos planuose numatoma plėsti Vaižgantui skirtą ekspoziciją Svėdasų krašto muziejuje, pritraukti kuo daugiau ekskursijų ir pavienių turistų į Vaižganto gimtinę, rūpintis gyventojų dorovės bei patriotiškumo ugdymu, jaunosios kartos auklėjimu besiremiančiomis lietuvių etninės kultūros ir pagarbos žmogui, tautai bei valstybei tradicijomis, Vaižganto pavyzdžiu, pasitelkiant šeimą, mokyklą, Katalikų Bažnyčią, įvairias nevyriausybines organizacijas, ketinama organizuoti įvairius kultūrinius-masinius renginius, akcijas, talkas, burti kraštiečius, leisti informacinio-turistinio pobūdžio leidinius, visokeriopai propaguoti Vaižganto kūrybą, jo asmenybės bruožus bei siekius.

Išsamesnę informaciją apie naujojo klubo tikslus, uždavinius,veiklos sritis, narystę, valdymo organus ir kita galima sužinoti paskambinus mobiliuoju telefonu (+370-68233024). Klubas „Pragiedrulys“ laukia pasiūlymų, patarimų, vertingų minčių tokiais adresais: Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“, Vaitkūnų k., Vaitkūnų paštas, Anykščių rajonas, LT 29340 arba Svėdasų krašto muziejus, Kunigiškių k., Vaitkūnų paštas, Anykščių rajonas, LT 29340. Muziejus laukia įvairių eksponatų, susijusių su Vaižgantu, kitokių senų relikvijų (fotografijų, dokumentų, knygų, periodinės spaudos leidinių, namų apyvokos daiktų, buities reikmenų ir kt.).

Klubas veikia visuomeniniais pagrindais, be jokio atlygio, tad labai praverstų ir geranoriškos aukos, materialinė parama. Norintys nors kuklia pinigine auka paremti Vaižgantiečių klubą, prisidėti prie Vaižganto atminimo įamžinimo, pagerbimo, jo gimtųjų vietų išsaugojimo, tai galėtų padaryti pervesdami pinigus (litais, eurais ar kokia kita valiuta) į banke „Hansabankas“ atidarytą Vaižgantiečių klubo „Pragiedrulys“ sąskaitą Nr. LT 367300010094626497 (kodas 300554682). Pervedant pinigus iš užsienio, reikėtų dar nurodyti ir šiuos duomenis: Savanorių pr. 19, 03502 Vilnius, S.W.I.F.T. HABALT 22.

Visų rėmėjų, aukotojų ir kitokių geradarių pavardės, įmonių, firmų, visuomeninių organizacijų, bendruomenių, labdaros fondų pavedimai bus skelbiami viešai Svėdasų krašto muziejuje, populiariai vadinamame Vaižganto muziejumi, taip pat Vaižgantiečių klubo „Pragiedrulys“ leidžiamuose leidiniuose. Artimiausiu metu, jeigu pavyks sukaupti šiek tiek lėšų, ketinama išleisti lankstinuką „Vaižganto gimtieji Malaišiai „ ir laikraštį „Pragiedrulių žemė“.

Neseniai veiklą pradėjęs ir turintis tikslą suvienyti visoje Lietuvoje bei svetur gyvenančius vaižgantiečius klubas tikisi visuomenės geranoriškumo, paramos ir pritarimo.

Vytautas BAGDONAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija