Atnaujintas 2006 gegužės 17 d.
Nr.37
(1437)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Veprių Kalvarijoms – 160 metų

Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Informacijos-bibliografijos skyriaus Kraštotyros skaitykloje buvo paminėta Veprių Kalvarijų 160-ies metų sukaktis. Plevenant žvakių liepsnelėms, prie stendų, kuriuose pasakojama apie Kalvarijų koplytėlių atstatymą, stovėjo kibirėlis ir puodelis su vandeniu, simbolizuojantys ištroškusių maldininkų atokvėpio valandėles.

Kraštotyros skaitykloje buvo surinkti eksponatai iš Ukmergės kraštotyros muziejaus fondų, menančių 1886 metų raštą Kauno gubernatoriui dėl Veprių Kalvarijų, nuotraukos iš Veprių muziejaus įkūrėjo Jono Žentelio kolekcijos – Kalvarijų maldininkų kelionių akimirkos XX a. pradžioje.

Popietėje „Šventa žeme barstyti Veprių Kalvarijų keliai“ dalyvavo „SOS Vepriuose“ įkūrėjas, Veprių parapijos bažnyčios sinodo narys Romas Petras Šaulys, iš asmeninio nuotraukų archyvo surinkęs Kalvarijų kasdienybės ir švenčių akimirkas. R.P.Šaulys prisipažino „įsimylėjęs Veprių kraštą“, kuriame apsigyveno grįžęs iš Sibiro. Veprių Kalvarijos yra trečios pagal svarbumą Lietuvoje – po Kalvarijos ir Vilniaus Kalvarijų. Kasmet seniūnijos, bažnyčios ir organizacijos „SOS Vepriuose“ iniciatyva yra atnaujinamos Kalvarijų koplytėlės. Iki Sekminių rengiamasi nudažyti „Paskutinės vakarienės“ koplytėlės bareljefą, renkamos lėšos bažnyčios bokšto varpinės atstatymui.

Poetė Leonora Jankeliūnienė prisiminė Veprių Kalvarijas savo vaikystėje. Vieną Kalvarijų atkarpą ji ėjo keliais, melsdama, kad iš tremties gimtinėn grįžtų jos mama. Motina sugrįžo po aštuonerių metų.

Apie sovietmečio Veprių Kalvarijas kalbėjo Kraštotyros skaityklos vyriausioji bibliografė Stanislava Talutytė, kurios vaikystė prabėgo Pagelažiuose, buvusi mokytoja Zuzana Stunžėnienė skaitė eiles.

Zita BATAITIENĖ

Ukmergė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija