Atnaujintas 2006 gegužės 17 d.
Nr.37
(1437)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Bendravo zanavykai

Partizano sesuo Birutė Runaitė-Šidlauskienė
vysk. Juozapui Preikšui dovanoja knygą
apie savo šeimos likimą „Tau, mano tėvyne“
Zenono ŠIAUČIULIO nuotrauka

Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje rinkosi Kaune gyvenantys zanavykai. Tarp jų buvo ir vyskupas Juozas Preikšas bei kan. Pranas Liutvinas. Kauno zanavykų bendrijos pirmininkas Mindaugas Vaičiūnas papasakojo apie per praėjusius metus nuveiktus darbus ir norus dar šiemet kai ką atlikti gimtajame Šakių krašte. Kalbėjo taip pat svečiai zanavykai iš kitų Lietuvos vietų, Seimo narys prof. Arimantas Dumčius, atstovai iš Šakių. Zanavykai pasidžiaugė savo ir kitų kraštiečių per praėjusius metus išleistomis knygomis, kuriose ne tik jų pačių kūryba, bet ir įvairūs likimai, žymių tėviškėnų biografijos, miestelių istorijos.

Renginio pabaigoje susirinkusiuosius linksmino Slavikų kaimo kapela, kelias dainas darniu balsu padainavo vysk. J.Preikšas su broliu Antanu.

Robertas BUCKUS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija