Atnaujintas 2006 gegužės 17 d.
Nr.37
(1437)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Saulėtasielės palangiškės – tremties poetės dovanos

Anapilio salėje 1997 metų Atvelykis.
Sėdi (iš kairės): B.Gabrienienė,
T.Stonkienė, A.Paulauskas,
S.Daukšienė, K.Bitė; stovi:
Petras Gabrienas, Irena Galdikaitė,
F.Neverauskaitė, A.Jurevičius

Esu labai laimingas, kad prieš penkmetį likimas suvedė su nuostabia palangiške – tremties poete Stefa Večerskyte-Daukšiene.

Esu turtingas, nes kasdien galiu gėrėtis savo ir bičiulių sielų ledus Sibire padėjusiais ištirpdyti nestabdomo gyvastingumo S.Večerskytės-Daukšienės ketureiliais, jos eiliuotąja okupantų niekada neparklupdytos tvirtuolės lietuvės katalikės išmintimi knygose „Keliuku palei kelią“ (Klaipėda, „Libra Memelensis“, 1999) ir „Pasaulis po langu“ (Klaipėda, „Libra Memelensis“, 2002), taip pat dar 1990 metais Vilniaus „Vagos“ išleistoje tremtinių – 120 autorių antologijoje „Tremtinio Lietuva“.


Žvejo sūnaus

D.Sobeckio poezijos
knygelės viršelis

Paėmus į rankas Dainiaus Sobeckio antrąją poezijos knygelę, į akis krito keistokas po nupieštu ant viršelio iš popieriaus išlankstytu laiveliu parašytas pavadinimas – „Žvejo sūnaus“, tarsi nesiderinantis su lietuvių kalbos vardininko norma, kuria rašomas kiekvienas pavadinimas. Tik toliau skaitant eiles jis tarsi pasiteisina. Tas kiek atvirkščias kalbėjimas ir prieš save, ir tarsi poetinis burnojimas prieš Dievo Sūnų, ne dailidę, o žveją, padeda suvokti sumanymo esmę – parašyti kitaip ne tik pavadinimą, bet ir reikšti mintis eilėmis. Iš pradžių atrodė, kad iš naujo skaitau Bibliją, tik kiek kitokiu kampu, ar dalyvauju sekmadienio Mišiose, poetiškai aukojamose paties poeto, stovinčio ant kalno ir skelbiančio gyvenimo tiesas. Kokios pakylėtos ir taurios eilių mišios – norėjosi sušukti skaitant.


Žmogaus atmintis

Robertas Keturakis naują Albino Slavicko leidinį „Laisvės dvasia gyva“ („Aušra“, 2006) įvardijo kaip „publicistinių įžvalgų, esė, istorinių etiudų knygą“. Tai rinkinys rašinių aktualiausiomis Lietuvai istorijos temomis, pradedant knygnešiais, tarp kurių buvo ir autoriaus senelis Stasys Slavickas, ir baigiant naujais faktais apie Sūduvos krašto partizanus ir istorinius įvykius. Partizaninio pasipriešinimo tema, matyt, artima autoriui. Jis vienas pirmųjų dar 1990 metais surinko medžiagą apie tremtį, pasipriešinimą okupantui ir jau kitais metais ją paskelbė knygoje „Viešpatie, sugrąžink Tėvynę“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija