Atnaujintas 2006 gegužės 17 d.
Nr.37
(1437)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Ko trūksta televizijos laidų vedėjams?

Neseniai „XXI amžiuje“ (Nr. 33) buvo paskelbtas Gintautės Kazlauskienės straipsnis „Ar televizijos laidų vedėja pritrūko meilės istorijų?“. Jame autorė rašė apie savo ir jos sūnaus nusivylimą Daivos Tamošiūnaitės laida „Meilės istorijos…“, rodytą per LNK televiziją. Manau, ta laida pasišlykštėjo dauguma mąstančių, protingų Lietuvos piliečių. Tos laidos „herojė“ – lesbietė, išblaškiusi savo tikrus vaikus. Jų atsikračiusi, ji ir toliau ieško lesbiečių ir kitų ištvirkėlių draugystės, ruošiasi su savo naująja partnere vykti „tuoktis“ į Olandiją. Taip ir norisi vėl klausti D.Tamošiūnaitės, ar tokios jos laidos nėra sąmoningas homoseksualistų, visokių iškrypėlių ir jų gyvenimo būdo propagavimas?

Taip, gerb. G.Kazlauskiene, pritariu jums, kad D.Tamošiūnaitė sąmoningai kuria tokias savo laidas, dėl „esminių žmoniškųjų vertybių nuvertinimo, norint pakenkti mūsų vaikų – jauno žmogaus likimui, dėl atsakomybės nebuvimo, dėl Meilės žeminimo…“ Dar pasikartosiu: tas juodas darbas tautos priešų atliekamas sąmoningai. Tokiems laidų vedėjams, kaip D.Tamošiūnaitė, nesvarbu nei savų vaikų, nei šeimos, nei Lietuvos likimas. Jiems svarbu tik pinigai. Panašūs žmonės dalyvauja homoseksualistų paraduose, rengia tas laidas.

Todėl dar kartą noriu pacituoti G.Kazlauskienės žodžius: „Ar suvokiate, kad mes kiekvienas esame atsakingi už savo pasakytą mintį, ištartą žodį, nuveiktą darbą, pasodintą medį? (…) Ar ir toliau tylėsime, užsimerksime ir užsikimšime ausis?“

D.Tamošiūnaitė meilės istorijų nepritrūko, bet visiems tokių laidų vedėjams trūksta išminties, geranoriškumo, orumo. O gal ir meilės – Lietuvai?

Regina PRASCEVIČIENĖ

Rokiškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija