Atnaujintas 2006 gegužės 17 d.
Nr.37
(1437)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Gal yra dar nenugrimzdusių į nomenklatūros liūną?

Atviras laiškas LSDP nariams Algirdui Butkevičiui, Broniui Genzeliui ir Juliui Sabatauskui

Noriu viešai paklausti jūsų, vienų iš nedaugelio LSDP iškilesnių narių, dar nenugrimzdusių į nomenklatūros liūną ir vertinančių piliečių norą, kad politikai turi vykdyti moralią, skaidrią politiką ir tarnauti visuomenei, o ne asmeniniams ar grupiniams interesams. Klausti noriu būtent jūsų dar ir todėl, kad bent vienam jūsų gali būti dalies jūsų partijos narių siūloma ateityje užimti partijos pirmininko vietą, todėl manau, kad ne tik mane, bet ir daugelį domina, ar jūsų pagarbos vertos dorovinės nuostatos yra tikrai tvirtos.

Kaip pilietis, kuriam jau įgriso Lietuvoje trankiai įvairių partinių spalvų nomenklatūrininkų ir naujųjų turčių šokama pasiutpolkė, aš klausiu jūsų, ar dabartinis LSDP partijos pirmininkas dar vertas atstovauti jūsų partijai ir užimti Lietuvai ypač svarbų Ministro Pirmininko postą ir ar jis nėra vienas šios pasiutpolkės pagrindinių šokėjų. Klausiu tiesiai, ar ponas A.M.Brazauskas, jūsų manymu, būdamas toliau minimomis aplinkybėmis suinteresuotu asmeniu ir anksčiau, eidamas LR Prezidento pareigas, padarė žalą Lietuvos valstybei?

Primenu aplinkybes, kurios padėtų jums, kaip gerbtiniems LSDP nariams, atsakyti į šį klausimą. 1998 m. kovo 13 d. įvyko „Draugystės“ viešbučio akcijų paketo viešo pirkimo konkursas. Po poros mėnesių, gegužės 25 dieną, už 1,5 mln. litų buvo parduota 18 proc. akcijų. Šias akcijas nupirko Kristinos Butrimienės vyras Antanas Butrimas. Už didesnį akcijų kiekį valstybė būtų gavusi nepalyginamai didesnę sumą. Bet buvo privatizuota tik tiek, kad su esamomis akcijomis vienose rankose (K.Butrimienės šeimynos) susidarytų 51 procentas. (Kaip žinoma, nuo 1994 metų „Draugystę“ iš Vyriausybės į savo jurisdikciją perėmė Prezidentūra ir ji ėmė vykdyti šios firmos steigėjo funkcijas. A.Brazausko buvimo prezidentu laikais K.Butrimienės (būsimosios Brazauskienės) vadovaujama firma ir viešbutis įsigijo valstybės svečių oficialių priėmimų monopolį.)

Tad prašau jūsų parodyti pilietinę drąsą ir pareikšti savo nedviprasmišką nuomonę, ar, būdamas prezidentu (ir tuo pačiu metu rodydamas išskirtinį palankumą K.Butrimienei, vėliau tapusiai jo žmona su solidžiu „kraičiu“) ir būdamas kaip Prezidentūros vadovas, atsakingas už tokius „sėkmingus „ ir tendencingus Prezidentūros žinioje esančios įmonės akcijų pardavimus, A.M.Brazauskas sąmoningai padarė žalą Lietuvos valstybei ir Prezidento vardui?

Atsakymo (kurį kiekvienas padorus ir blaiviai mąstantis pilietis jau žino) į šį klausimą nesugebėjo surasti net Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras Ramutis Jancevičius. Jis, regis, sąmoningai suvaidino „aklą „ ir todėl neįžvelgė jokių žalos valstybei ar piktnaudžiavimo tarnyba požymių prezidento A.M.Brazausko „darbeliuose“ aprūpinant savo būsimąją žmoną geru ,,kraičiu“. Prokuroras nepamatė, kaip ir dera tikram Hanso Kristiano Anderseno pasakos ,,Nauji karaliaus drabužiai“ dvariškiui (šiuo atveju jis elgėsi kaip korumpuoto nomenklatūros dvaro tarnas), kad karalius – nuogas, ,,nepamatė“ to, ką iš karto suprato ir tarp savęs bei žiniasklaidoje įvardijo dauguma Lietuvos piliečių. (Tik nei prokuratūra, nei papuvusi valdančioji dauguma dėl stabilumo (korupcinio) apsimetė neišgirdusi piliečių balso.) Atskira kalba būtų apie tai, kodėl piliečiai neišeina į gatves ir nepareikalauja korumpuotos Lietuvos valdžios atsistatydinimo.

Nomenklatūros šokį trypiantis prokuroras nuogo karaliaus ,,nepamatė“, o ar pamatėte jūs, vieni iš nedaugelio tikrai padorių LSDP narių? Jei ir jūs panorėsite atsakydami apsimesti, kad partijos vadovo politinė ir moralinė reputacija paminėtų faktų kontekste liko nepriekaištinga, vadinasi, ir jūs ilgam užsidėjote „dvariškių“ kaukes. Bet jūsų ankstesnė reputacija leidžia man tikėtis, kad to neatsitiks ir sulauksiu sąžiningo, principingo ir tiesaus atsakymo.

Būtų malonu, jei į šį mano klausimą tiesiai atsakytų ir Kauno m. LSDP skyriaus vadovas Gintautas Labanauskas bei tarybos narys socialdemokratas Bronislovas Kučinskas. Mat miesto skyrius kolektyviniais pareiškimais ,,Kauno dienoje“ ypač piktinosi dėl niekuo dėto partijos lyderio A.M.Brazausko ,,šmeižto ir juodinimo“ kampanijos ,,Draugystės“ kontekste, o B.Kučinskas savo straipsniuose miesto dienraštyje visada nuosekliai pasisako už moralią ir skaidrią politiką. Tad besiartinant savivaldybių rinkimams mane ir, manau, daugelį Kauno gyventojų labai domina aiški ir nedviprasmiška miesto socialdemokratų pozicija šiuo klausimu, kuri apskritai parodytų jų žodžių vertę. Būtų malonu sulaukti minėtų socialdemokratų aiškaus atsakymo artimiausiu metu. Tikiuosi, neteks nusivilti jūsų dorovinėmis nuostatomis ir principingumu ir sulauksiu aiškaus ženklo, kad jūsų vienoje iš valdančiųjų partijų dar yra narių, norinčių stabdyti pražūtingą nomenklatūros pasiutpolkės šokį.

Algirdas KARČIAUSKAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija