Atnaujintas 2006 gegužės 17 d.
Nr.37
(1437)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

,,Po mūsų kojomis – Lietuvos istorija“

Dr. Napoleonas Kitkauskas

Metų pradžioje dr. Napoleonas Kitkauskas, architektas restauratorius, turintis statybos inžinieriaus diplomą, šventė 75-erių metų jubiliejų. Darbštusis mokslininkas paskelbė apie 200 mokslinių ir populiarių straipsnių, parašė keletą knygų: ,,Vilniaus katedra“ (1976, išversta į rusų, anglų, vokiečių kalbas), ,,Vilniaus pilys“ (1989), ,,Vilniaus Arkikatedros požemiai“ (1994), ,,Kristijono Donelaičio memorialas Tolminkiemyje“ (2002 m., su žmona Laimute Kitkauskiene) ir kt. 1980 metais jis apgynė architektūros kandidato disertaciją (1993 metais nostrifikuotas humanitarinių mokslų daktaro laipsnis), 1990 metais už knygą ,,Vilniaus pilys“ suteikta Lietuvos kultūros ir meno nacionalinė premija.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija