Atnaujintas 2006 gegužės 19 d.
Nr.38
(1438)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kasdienybėje liudyti bendrystę su Viešpačiu

Dekanato Eucharistinį kongresą
apvainikavo iškilmingos šv. Mišios
bažnyčioje, kurioms vadovavo
vysk. Rimantas Norvila

Lazdijai. Balandžio 29-30 dienomis Lazdijuose vyko dekanato Eucharistinis kongresas. Intensyvioje, turiningoje, jaunimui skirtoje pirmosios dienos programoje dalyvavo apie du šimtus jaunųjų tikinčiųjų, atstovaujančių dekanato parapijoms. Džiugiai Viešpatį šlovinančios giesmės pripildė bažnyčios skliautus ir išsiliejo į gatvę, skambėdamos tvarkingoje eisenoje su parapijų vėliavomis išsirikiavusio jaunimo širdyse ir lūpose. Ši eisena tą dieną keletą kartų judėjo pirmyn ir atgal tarp Lazdijų bažnyčios ir Motiejaus Gustaičio gimnazijos, kurioje vyko dalis užsiėmimų.


Muzikos akordai, meilės žodžiai motinoms

Šv. Angelų Sargų parapijos
bažnyčioje (pirmoje eilėje iš kairės):
Alytaus etikos mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė, mokytoja
metodininkė Birutė Bobinienė,
Muzikos mokyklos vyresnioji
mokytoja Edita Radvilavičienė,
VšĮ „Dienos namai“ direktorė Kristina
Bondareva, Šv. Angelų Sargų
parapijos kunigas Arūnas Simonavičius

ALYTUS. Gegužės 7 dieną po Sumos Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos bažnyčioje vyko vilties ir meilės šventė, kurią organizavo VšĮ „Dienos namai“ (direktorė Kristina Bondareva). Per pamokslą bažnyčioje Alytaus dekanas kun. Arūnas Užupis sakė: „Rašykime laiškus motinoms. Gyvoms ir... išėjusioms. Surinkime mintis, geguže kvepiančias. Padėkokime joms už sparnuotas nemigo naktis, už nesuskaičiuotas ašaras ir nuoskaudas. Už tikėjimą ir tėvynės meilę“.


Giesmių suburti

Vargonininkas Antanas Aleksandravičius
su žmona Milda, bažnyčios choro dalyve

Panevėžys. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios Sumos ir Votyvos chorų gretose – per 60 dalyvių. Tarp jų – ir miesto vicemeras, Lietuvos kariuomenės generolą išauginusi motina, įstaigų vadovai. Kam teko girdėti giedančius, sako, jog tai yra be galo gražu. Kas įvairaus amžiaus ir skirtingų užsiėmimų ar profesijų žmones čia atveda?


Katedros konsekracijos 70-mečio šventė

Apaštalų Sosto nuncijus Lietuvoje
arkivysk. Peteris Stephanas
Zurbrigenas kaišiadoriečių buvo
sutiktas su lietuviškos duonos
kepalu. Kairėje – Kaišiadorių
vyskupas Juozapas Matulaitis

KAIŠIADORYS. Gegužės 14 dieną mieste lankėsi Apaštalų Sosto atstovas Lietuvoje arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbrigenas. Arkivyskupo apsilankymo tikslas – Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo Katedros konsekracijos (pašventinimo) 70-ies metų sukakties minėjimas. Katedrą 1936 m. gegužės 10 d. konsekravo pirmasis Kaišiadorių vyskupas Juozapas Kukta.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija