Atnaujintas 2006 gegužės 19 d.
Nr.38
(1438)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Popiežius iškelia kunigo pašaukimo bruožus

Mindaugas BUIKA

Gerojo Ganytojo sekmadienį
popiežius Benediktas XVI
įšventino penkiolika naujų kunigų

Sielovada neturi nieko bendra su karjerizmu

Pastaruoju metu popiežius Benediktas XVI savo pasisakymuose ir homilijoje yra palietęs daugelį aktualių kunigiškos tarnystės temų, pabrėždamas šventumo ir pamaldumo, atsidavimo Jėzaus Kristaus skirtai misijai ir nesavanaudiškumo svarbą. Štai Gerojo Ganytojo sekmadienį, gegužės 7 dieną, Šv. Petro bazilikoje šventindamas 15 kunigų, Šventasis Tėvas sakė, kad kiekvienas kunigas turi būti pasirengęs aukotis dėl jam patikėtos tikinčiųjų bendruomenės, gerai ją pažinti, palaikyti vienybės ir savitarpio pagalbos dvasią. Popiežius taip pat perspėjo, kad kunigo kelias nėra „karjeros darymo“ kelias ir jam turi būti svetimas noras kopti „į viršūnę“ bažnytinės biurokratijos laiptais, tai yra ne tarnauti, bet kad jam būtų tarnaujama.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija