Atnaujintas 2006 gegužės 19 d.
Nr.38
(1438)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pasiryžo suremontuoti bažnyčią

Kun. Saulius Paliūnas
prie remontuojamos Linkuvos
Švč.M.Marijos Škaplierinės bažnyčios

Mes, tikintieji, norime iš visos širdies padėkoti mūsų klebonui kun. Sauliui Paliūnui, kuris stengiasi aplankyti kiekvieną tikinčią šeimą, padėti palaidoti parapijiečius. O svarbiausia, kad pasiryžo suremontuoti mūsų Linkuvos Švč. M.Marijos Škaplierinės bažnyčią, kuri buvo remontuota prieš 30 metų, kai dar joje dirbo jau Amžinybėn išėjęs kun. Pratkelys.

Kun. S.Paliūnas prieš ketverius metus sutvarkė šventorių, išklojo plytelėmis takus. Dabar tinkuojamos išorinės bažnyčios sienos ir jeigu orai bus gražūs, darbai bus baigti. Kitais metais liks nudažyti bažnyčią. Jeigu bus lėšų, gal ir bažnyčios vidų išdažys, nes sienos patamsėjusios, apipelijusios.

Turėtume ir mes, parapijiečiai, kuo galėdami prie remonto prisidėti, nes turime tokį pasiaukojusį kunigą, kurių šiais laikais trūksta. Dar norime padėkoti Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui, kad mums paskyrė tokį jauną ir žvalų kunigą, kuris pasiryžo suremontuoti bažnyčią, o dar svarbiau – pritraukti prie tikėjimo žmones. Mūsų klebonui linkime daug sveikatos, stiprybės pasirinktame kelyje, nesustoti pusiaukelėje, o ir toliau tarnauto žmonėms.

Vanda RAKŠNIENĖ,

Danutė VENSLOVIENĖ

Linkuva, Pakruojo rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija