Atnaujintas 2006 gegužės 19 d.
Nr.38
(1438)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Padėka už gerą darbą

Kad ir kada nueisi į Krekenavos bažnyčios klebono kan. Petro Budriūno aukojamas šv. Mišias, visada išgirsi gražiai giedančius chorus. Per Votyvą gieda Krekenavos vidurinės mokyklos, daugiausia IV klasių mokinių chorelis, kuriame būna 10-15 mokinių. Jie gieda ir dūdelėmis padūduoja. Per Sumą jau gieda suaugusieji. Apie 12 moterų ir vyrų chorelio pagrindą sudaro S.Bondzinskienė, M.Krikščiūnienė, Ribikauskienė, Č.Šukys, J.Užkuraitis, V.Žvikas, Krikštonaitis ir kt.

Kad visi galėtų ir mokėtų gražiai giedoti, daug jėgų, laiko, sumanumo skiria bažnyčios vargonininkas Arūnas Katinskis. Kartais jam padeda Krekenavos vidurinės mokyklos muzikos mokytoja Kavaliauskienė. Su ja ateina kartu pagiedoti ir kitos mokytojos.

Šiuo metu Panevėžio vyskupija švenčia savo 80-metį. Vyskupo Jono Kaunecko nurodymu vyskupijoje surengtas eucharistinis šios datos paminėjimas „Jūs Dievo dirva“, o Krekenavos bažnyčioje įvyko pamaldos „Vaikai, jaunimas, šeima“. Minėtos sukakties proga Panevėžio vyskupija už gerą, nuoširdų darbą su jaunaisiais ir suaugusiais choristais padėkos raštu apdovanojo Krekenavos bažnyčios vargonininką A.Katinskį. Tai didelis ir garbingas įvertinimas, skatinantis ir toliau ugdyti choristus.

Dar iš vaikystės prisimenu posakį: „Kas gražiai gieda, dvigubai meldžiasi“. Mano vaikystėje ir dar jaunystėje giedojo ne tik bažnyčios choras, bet ir visi, esantys bažnyčioje. Ar nereikėtų šitas gražias tradicijas atgaivinti ir šiandien? Manau, būtų daugiau bažnyčios lankytojų ir pačios pamaldos būtų iškilmingesnės. Tegu ne visas giesmes ir ne visada giedotų, nes juk yra choras, bet reikėtų, kad žmonės daugiau bažnyčioje giedotų, ne tik choras. Man atrodo, kažkokio ypatingo pasirengimo net nereikia. Ir seniau nereikėjo. Tik reikia skatinti žmones bažnyčioje giedoti.

Vincas STEPONAVIČIUS

Krekenava, Panevėžio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija