Atnaujintas 2006 gegužės 19 d.
Nr.38
(1438)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kauno samariečiai plečia savo veiklą

Vaikų centro vadovė
Neringa Dargužienė su vaikais

Kauno samariečiai, remiami Kauno miesto savivaldybės ir partnerių iš Vokietijos Hamburgo ir Visbadeno miestų samariečių, Senamiestyje įkūrė Vaikų dieno centrą „Užuovėja“, kurio vadove tapo Neringa Dargužienė, turinti vadybinį ir medicininį išsilavinimą, dar studijuojanti KTU socialinius mokslus.

Pagrindinis Vaikų dienos centro tikslas – padėti vaikams iš ekonominių, socialinių, psichologinių sunkumų turinčių šeimų. Dabar Vaikų dienos centrą lanko septyni vaikai nuo septynerių iki dvylikos metų. Čia rūpinamasi jų asmenybės poreikiais, kurių negali tinkamai patenkinti vaiko šeima. Vaikai kiekvieną dieną gauna maisto, pagal poreikius ir galimybes jie aprūpinami drabužiais, avalyne, žaislais; gauna knygų, sąsiuvinių, pieštukų ir kt.

Centre lavinami vaikų meniniai sugebėjimai – mokoma šokti, dainuoti ir groti muzikos instrumentais. Be to, padedama kuo geriau įsiminti mokykloje suteiktas žinias, bendradarbiaujama su vaikų mokytojais.

Vaikų dienos centre vaikai, be materialinės paramos, gauna ir moralinę bei psichologinę pagalbą. Kartu su centro darbuotojai sprendžiamos vaikams iškilusios problemos. Čia vaikams organizuojamas turiningas ir įdomus laisvalaikis.

Algirdas JOKŪBAITIS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija