Atnaujintas 2006 gegužės 19 d.
Nr.38
(1438)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Lietuviai, skatinkime blaivybę

Neturi jokios reikšmės, kas ką vežė, gaudė, šaudė, okupavo ar išvadavo, privatizavo ar prichvatizavo, nes šių linksmybių priežastis puošiama ir laikoma maisto parduotuvėse, o pragaro galybė vis nerimsta. Paskutinis jo išradimas – smuklė su vyskupo M.Valančiaus atvaizdu. Tik nereikia mūsų mulkinti. Auksas ir pelenuose žiba, ganytojo balsas girdimas net už tvoros:

Lietuviai,
raginu stoti prie
blaivybės, kad...
pradėtumėm naują,
doros pakėlimo epochą
sau ir savo tautai.

Esu dėkingas kunigui A.Lipniūnui, kad iki šiol manęs niekas nenupirko. Nei už tabaką, nei už alų. Nenupirks ir dabar.

Alfredas ČIUČIURKA

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija