Atnaujintas 2006 gegužės 19 d.
Nr.38
(1438)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Atsargiai: išdavikas!

Ką man duosite, jeigu jį išduosiu jums?
(Mt 26,15)

Žodžiai „išduoti“, „išdavikas“, išdavystė“ ne vieną nupurto iki širdies gelmių, nes daugelis žmonių skaudžiai patyrė jų niekingus padarinius. Išdavystės sąvoka dažnai asocijuojasi su kalėjimais ir konclageriais, su žiauriais kankinimais ir pirmalaikėmis mirtimis. Tai ne tas pat kaip išduoti (išleisti) dukrelę už vyro, išduoti pažymą, raštišką leidimą arba kad ir orderį suimti ir pan. Tai kur kas baisiau, nes siejasi, viena vertus, su išdaviko dorovės nuosmukiu, o kita vertus, su kentėjimų gausa, moraline ar materialine skriauda, netgi mirtimi. Išdavystė – tai palaužtos moralės kapinės.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija